Chlazené prodejní automaty

Metodologie

Topten.eu a Uspornespotrebice.cz představují energeticky nejefektivnější chlazené prodejní automaty na evropském trhu. Všechny uvedené výrobky používají přírodní chladiva nepoškozující klima.

Rozsah

Uvedené výrobky:

 • jsou do zásuvky,
 • jsou dostupné na trhu EU.

Technická kritéria

Všechny modely na Topten.eu splňují následující kritéria:

 • Přírodní chladiva s potenciálem globálního oteplování (GWP) ≤ 3 (např. R290/propan, R600a/isobutan, R744/CO2)
 • Index energetické účinnosti (EEI) dle návrhu je maximálně 75

Spotřeba energie

 • Měření dle normy EN 50597:2015 při 25°C a relativní vlhkosti 60% (klimatická třída 3)
 • V přechodové fázi jsou měření akceptována podle normy EVA EMP 3.1a

Zdroje údajů

Údaje podle výše uvedených norem jsou poskytovány výrobci.

Kalkulace EEI

EEI = (AEC/SAEC)*100 = (TEC * 365 / ((M + N * Y) * 365 )) * 100

Kategorie M N Y
Chlazené prodejní automaty 4,1 0,004 Vn

TEC = Spotřeba za 24 hodin
Vn = objem v litrech

Pořadí prezentace

Výrobky jsou seřazeny podle indexu energetické účinnosti. Pořadí prezentace lze změnit kliknutím na záhlaví řádku.

Terminologie

Značka, model, jiné modely
Značka s odkazem na webovou stránku. Všechny ostatní modely (různé velikosti atd.), které jsou uvedeny, rovněž splňují technická kritéria Topten.

Náklady na elektřinu
Náklady na elektřinu během životnosti výrobku. Předpoklady:

 • Typická životnost: 8 let
 • Roční spotřeba energie: Vypočítáno podle produktového listu v kWh/rok
 • Tarif elektřiny: 4 Kč/kWh (mohou však existovat velké rozdíly v závislosti na regionu nebo dodavateli elektřiny)

Čistý objem, hrubý objem
Čistý / hrubý objem v litrech

Skladovací teploty
Rozsah skladovacích teplot ve °C

Energie
Roční spotřeba energie v kWh/rok. Akceptované protokoly o měření viz výše.

Chladivo

 • R600a (isobutan, chladivo nepoškozující klima)
 • R290 (propan, chladivo nepoškozující klima)
 • R744 (CO2, chladivo nepoškozující klima)
 • Neefektivní modely: R134a, R404A nebo R507 (fluorovaná chladiva s vysokým potenciálem globálního oteplování)

Chlazení

 • Statické
 • Nucené vzduchové

Rozměry
Šířka x hloubka x výška v cm.

Další informace

Publikace

Normy a štítky

 • EN 50597 Energetická spotřeba prodejních automatů - Klasifikace, nároky a podmínky testování
 • Evropský výbor pro normalizaci (CEN) a Evropský výbor pro elektrotechnickou normalizaci (CENELEC), CEN-CENELEC


Energetický štítek a požadavky na ekologické provedení:

Odkazy

 • Opatření na podporu energetické účinnosti Evropské komise.
 • eceee, evropská rada pro energeticky efektivní ekonomiku, poskytuje přehled stavu všech výrobků v procesu Ecodesignu a energetického štítkování
 • Coolproducts, informuje o procesu EU Ecodesign. Jedná se o společnou kampaň nevládních organizací za silnější a rychlejší směrnici o Ecodesignu pro ochranu klimatu a úsporu financí.

Žádáme výrobce a prodejce, aby laskavě kontaktovali info(at)topten.eu a informovali o dalších výrobcích splňujících výběrová kritéria Topten.

03/2017 Hepp

Nabízené produkty