Minibary

Metodologie

Topten.eu a uspornespotrebice.cz představují energeticky nejúčinnější minibary na evropském trhu. Na těchto stránkách jsou uvedeny pouze modely energetické třídy A+, A++ a A+++. Všechny uvedené výrobky používají přírodní chladiva nepoškozující klima.

Technická kritéria

Všechny minibary uvedené na našich stránkách splňují následující kritéria:

 • Přírodní chladiva s potenciálem globálního oteplování (GWP) ≤ 3 (např. R290/propan nebo R600a/isobutan)
 • Energetická třída minimálně A+

Zdroje dat

Prohlášení výrobců podle energetického štítku EU (Směrnice EU č. 1060/2010).

Pravidla prezentace

Výrobky jsou hodnoceny podle jejich indexu energetické účinnosti. Pořadí zobrazení lze změnit kliknutím na záhlaví řádku. Modely je možno porovnávat zaškrtnutím a kliknutím na tlačítko porovnání.

Terminologie

Značka, model, ostatní modely
Značka s odkazem na webovou stránku, název modelu. Všechny podobné modely jsou uvedeny pod označením „podobné modely“

Náklady na elektřinu
Náklady na elektřinu během životnosti výrobku. Předpoklady:

 • Typická životnost: 10 let
 • Roční spotřeba energie: podle energetického štítku EU v kWh/rok
 • Tarif elektřiny: 4 Kč/kWh (zde však mohou existovat velké rozdíly v závislosti na regionu nebo dodavateli elektrické energie)

Čistý objem, hrubý objem
Čistý / hrubý objem v litrech.

Energetická třída
Energetická třída odpovídá údajům na energetickém štítku EU. Nejefektivnější je A+++, nejméně efektivní je D. (Pro absorpční a termoelektrický typ chlazení byly spotřebiče třídy E, F a G vyřazeny, zatímco u kompresorového typu byly vyřazeny všechny, které nedosahují třídy A+ nebo lepší.)

Index energetické efektivity
Index energetické efektivity (EEI) podle údajů na energetickém štítku EU. Hodnota je udávaná v procentech (%). Čím je hodnota nižší, tím je produkt efektivnější.

Energie
Roční spotřeba energie v kWh/rok podle energetického štítku EU.

Index
energetické
účinnosti
Energetická třída
<22 A+++
22-33 A++
33-42 A+
42-55 A
55-75 B
75-95 C
95-110 D
110-125 E
125-150 F
≥150 G


Eneretický štítekChladivo

 • R600a (isobutan, chladivo nepoškozující klima)
 • R290 (propan, chladivo nepoškozující klima)
 • R717 (amoniak, chladivo nepoškozující klima) - pro absorpční typ

Typ

 • Absorpční: běžný typ minibaru, tichý, není energeticky efektivní.
 • Termoelektrický: používá se pro minibary a chladiče vína, také nazývaný Peltier systém. Tichý, dobrá energetické efektivita je možná, ale snižuje se v případě velkého rozdílu mezi skladovací a okolní teplotou.
 • Kompresorový: běžný typ pro většinu domácností a komerční využití. Velmi energeticky efektivní; kompresor je hlučný, proto se instaluje s časovým spínačem nebo detektorem přítomnosti pro zajištění bezhlučnosti při pobytu hotelových hostů.

Hluk

 • tichý (pro absorpční typ nebo termoelektrický typ)
 • tichý pomocí časového spínače nebo detektorem přítomnosti, speciální chladící zásobník
 • emise hluku šířené vzduchem vyjádřené v dB(A) podle energetického štítku EU

Další informace

Legislativa

Odkazy

 • Opatření na podporu energetické účinnosti Evropské komise.
 • eceee, evropská rada pro energeticky efektivní ekonomiku, poskytuje přehled stavu všech výrobků v procesu Ecodesignu a energetického štítkování
 • Coolproducts, informuje o procesu EU Ecodesign. Jedná se o společnou kampaň nevládních organizací za silnější a rychlejší směrnici o Ecodesignu pro ochranu klimatu a úsporu financí.

Žádáme výrobce a prodejce, aby laskavě kontaktovali „info(at)topten.eu“ a informovali o dalších výrobcích splňujících výběrová kritéria Topten.


06/2017

Nabízené produkty