Nápojové chladničky

Metodologie

Topten.eu představuje energeticky nejefektivnější chladničky nápojů na evropském trhu. Všechny uvedené výrobky používají přírodní chladiva nepoškozující klima.


Rozsah

V Topten.eu a Uspornespotrebice.cz jsou uváděny následující profesionální nápojové chladničky:

 • spotřebiče se zapojením do napájecí sítě,
 • mají nucenou cirkulaci vzduchu (resp. jsou schopné během 4 hodin snížit teplotu),
 • mají dvířka (protože otevřené modely nemohou splňovat kritéria energetické účinnosti),
 • jsou k dispozici na evropském trhu.

Technická kritéria

Všechny modely splňují následující kritéria:

 • Přírodní chladiva s potenciálem globálního oteplování (GWP) ≤ 3 (např. R290/propan, R600a/isobutan, R744/CO2)
 • Maximální index energetické účinnosti 30 (50 pro R744)
 • Nucená cirkulace vzduchu

Spotřeba energie

 • Měření v klimatické třídě 3 (25 °C, relativní vlhkost 60%)
 • Teplotní třída musí být jedna z následujících: K1, K2, K3 nebo K4 (EN 16902); M1 nebo M2 (EN ISO 23953)
 • Prvořadě podle nové evropské normy pro chladničky nápojů (EN 16902)
 • V přechodné fázi jsou akceptována rovněž měření podle:
  • EN ISO 23953-2:2005 /A1:2012
  • EN ISO 23953-2:2005
  • AS 1731:2003 a dodatky
 • V přechodné fázi neplatí požadavek na teplotní třídu pro modely dodané do května 2015

Zdroje údajů

Údaje podle výše uvedených norem jsou poskytovány výrobci nebo zprávami o zkouškách od nezávislých laboratoří a mohou být náhodně ověřovány.

Pořadí prezentace

Výrobky jsou seřazeny podle indexu energetické účinnosti. Pořadí prezentace lze změnit kliknutím na záhlaví řádku. Modely je možno porovnávat zaškrtnutím a kliknutím na tlačítko porovnání.

Terminologie

Značka, model, jiné modely
Značka s odkazem na webovou stránku. Všechny ostatní modely (různé velikosti atd.), které jsou uvedeny, rovněž splňují technická kritéria Topten.

Náklady na elektřinu
Náklady na elektřinu během životnosti výrobku. Předpoklady:

 • Typická životnost: 8 let
 • Roční spotřeba energie: Hodnota ze seznamu výrobků v kWh/rok
 • Tarif elektřiny: 4 Kč/kWh (mohou však existovat velké rozdíly v závislosti na regionu nebo dodavateli elektřiny)


Čistý objem, hrubý objem
Čistý / hrubý objem v litrech

Skladovací teploty
Rozsah skladovacích teplot ve °C

Teplotní třída
Teploty naměřené uvnitř chladničky/mrazničky během testu spotřeby energie

Podle normy pro chladničky nápojů:

K1 0 °C až +7 °C, ø <= +3,5 °C
K2 -1 °C až +6 °C, ø <= +2,5 °C
K3 -3,5 °C až +1 °C, ø <= -1 °C
K4 +1 °C až +9 °C, ø <= +5 °C
S jiné


Podle EN ISO 23953:

M1 -1 °C až +5 °C
M2 -1 °C až +7 °C


Index energetické účinnosti
Index energetické účinnosti je vypočten podle následujícího vzorce:

EEI = (AEC/SAEC)*100 = (TEC * 365 / ((M + N * Y) * 365 * C)) * 100

Kategorie M N Y C
Nápojové chladničky
1,0 0,013 V 1

TEC = spotřeba energie za 24h
V = objem v litrech


Klimatická třída

Okolní teplota, pro kterou je spotřebič zkontruován, je také použita pro testování. Definice klimatické třídy je ve normě dle EN 16902:

Klimatická třída
Teplota suchého teploměru (°C)
Relativní vlhkost (%)
CC1 25,0 60
CC2 32,2 65
CC3 40,6 75

Tato klasifikace se na trhu příliš zatím nepoužívá. Proto budeme uvádět klimatickou třídu dle EN ISO 23953-2:2015 až do dalšího oznámení.

Klimatická třída
Teplota suchého teploměru (°C)
Relativní vlhkost (%)
3
25,0 60
4
30,0 55
5
40,0 40


Energie
Roční spotřeba energie v kWh/rok. Akceptované protokoly o měření viz výše.Chladivo

 • R600a (isobutan, chladivo nepoškozující klima)
 • R290 (propan, chladivo nepoškozující klima)
 • R744 (CO2, chladivo nepoškozující klima)
 • Neefektivní modely: R134a, R404A nebo R507 (fluorovaná chladiva s vysokým potenciálem globálního oteplování)

Chlazení

 • Statické
 • Nucené vzduchové

Okolní teplota
Doporučení výrobce. Vhodný rozsah teplot pro umístění chladničky/mrazničky.

Označení Klimatická třída Rozsah okolních teplot
SN Rozšířená mírná +10 °C až +32 °C
N Mírná +16 °C až +32 °C
ST Subtropická +16 °C až +38 °C
T Tropická +16 °C až +43 °C


Rozměry
Šířka x hloubka x výška v mm.

Další informace

Publikace
Best available technology of plug-in refrigerated cabinets, beverage coolers and ice cream freezers and the challenges of measuring and comparing energy efficiency . Eva Geilinger, Martien Janssen, Per Henrik Pedersen, Paul Huggins, Eric Bush. EEDAL 2013.

Normy a štítky
Evropský výbor pro normalizaci (CEN) a Evropský výbor pro elektrotechnickou normalizaci (CENELEC), CEN-CENELEC

EN 16902 Commercial beverage coolers - Classification, requirements and test conditions

Energetický štítek a požadavky na ekologické provedení:

 • Working Document with regards to the energy labelling of refrigerated commercial display cabinets (červen 2014, připraveno pro konzultační fórum 2. července 2014).
 • Ecodesign komerčního chlazení, publikovaná zpráva o aktualizaci přípravné studie, srpen 2014 od výzkumného centra Joint Research Centre (JRC) Evropské komise.
 • Webová stránka projektu pro EU Ecodesign komerčního chlazení od institutu Joint Research Centre's Institute for Prospective Technological Studies (JRC-IPTS). Závěrečná zpráva přípravné studie a aktualizace.

Další veřejné seznamy výrobků se standardními údaji:

Odkazy

 • Opatření na podporu energetické účinnosti Evropské komise.
 • eceee, evropská rada pro energeticky efektivní ekonomiku, poskytuje přehled stavu všech výrobků v procesu Ecodesignu a energetického štítkování
 • Coolproducts, informuje o procesu EU Ecodesign. Jedná se o společnou kampaň nevládních organizací za silnější a rychlejší směrnici o Ecodesignu pro ochranu klimatu a úsporu financí.

Žádáme výrobce a prodejce, aby nás laskavě kontaktovali „info(at)topten.eu“ a informovali o dalších výrobcích splňujících výběrová kritéria Topten.

05/2019

Nabízené produkty