Profesionální skladovací chladničky a mrazničky

Metodologie

Topten.eu a Uspornespotrebice.cz představují energeticky nejefektivnější profesionální skladovací chladničky a mrazáky na evropském trhu. Všechny uvedené výrobky používají přírodní chladiva nepoškozující klima.

Informační publikace

Nahlédněte do informačních publikací a dalších nástrojů projektu ProCold.

Rozsah

Uvedené výrobky:

 • jsou chladničky/mrazničky s pevným zapojením do napájecí sítě
 • jsou skladovací chladničky/mrazničky (ne pro vystavování a přístup zákazníků)
 • jsou k dispozici na evropském trhu

Technická kritéria

Všechny modely na Topten.eu splňují následující kritéria:

 • Přírodní chladiva s potenciálem globálního oteplování (GWP) ≤ 3 (např. R290/propan, R600a/isobutan, R744/CO2)
 • Index energetické účinnosti (EEI) dle 1094/2015 ne vyšší, než je uvedeno v následující tabulce:
Kategorie Index energetické účinnosti Minimální energetická třída
Skladovací pultové chladničky <25 A
Skladovací chladničky, 1 dvířka <25 A
Skladovací chladničky, 2 dvířka <50 C
Skladovací pultové mrazáky <35 B
Skladovací mrazáky, 1 dvířka <50 C
Skladovací mrazáky, 2 dvířka <75 (50 od 1.8.2019)
D (C od 1.8.2019)
Skladovací chladničky-mrazáky <75 D

Doplnění technických kritérií: Skladovací chladničky+mrazničky a statické skladovací boxy jsou z nařízení o štítkování vyjmuty. V seznamech na webu Úsporné spotřebiče mohou být nicméně uvedeny, pokud splňují zde uvedenou spotřebu. Se standardními hodnotami může být spočtena EEI stejně jako v nařízení pro ostatní kategorie spotřebičů. Skladovací chladničky+mrazničky jsou klasifikovány jako vertikální mrazničky pro obchody.

Spotřeba energie

 • Měření v klimatické třídě 4
 • Pokud chladnička/mraznička s nízkým výkonem není vhodná pro klimatickou třídu 4 (používání v horkých profesionálních kuchyních), používá se měření v klimatické třídě 3 a spotřeba energie se násobí faktorem 1,2 (chlazení) nebo 1,1 (mrazení)
 • Teplota testovacích balíčků musí být mezi -1 °C a 5 °C (teplotní třída M1) pro chladničky a nižší než -15 °C pro mrazničky
 • Prvořadě podle nové evropské normy pro chladničky (návrh CEN prEN 16825)
 • V přechodné fázi jsou akceptována rovněž měření podle:
  • CECED, testovací protokol pro profesionální chladničky a mrazáky italské asociace výrobců
  • EN ISO 23953-2:2005
  • EN 441
 • V přechodné fázi neplatí požadavek na teplotní třídu pro modely dodané do května 2015

Zdroje údajů

Údaje podle výše uvedených norem jsou poskytovány výrobci nebo podloženy zprávami o zkouškách od nezávislých laboratoří.

Pořadí prezentace

Výrobky jsou seřazeny podle indexu energetické účinnosti. Pořadí prezentace lze změnit kliknutím na záhlaví řádku. Modely je možno porovnávat zaškrtnutím a kliknutím na tlačítko porovnání.

Energetický štítek

Od 1.7.2016 je povinný energetický štítek. Ukazuje:

 • energetickou třídu,
 • roční spotřebu v kWh,
 • součet objemů určených pro chlazení,
 • součet objemů určených jako mrazicí prostor,
 • klimatická třída (3, 4 nebo 5) dohromady s teplotou suchého teploměru v °C a relativní vlhkostí v %.

Více viz nařízení č. 1094/2015.

Terminologie

Značka, model, jiné modely
Značka s odkazem na webovou stránku. Všechny ostatní modely (různé velikosti atd.), které jsou uvedeny, rovněž splňují technická kritéria Topten.

Náklady na elektřinu
Náklady na elektřinu během životnosti výrobku. Předpoklady:

 • Typická životnost: 8 let
 • Roční spotřeba energie: Vypočítáno podle energetického štítku EU v kWh/rok
 • Tarif elektřiny: 4 Kč/kWh (mohou však existovat velké rozdíly v závislosti na regionu nebo dodavateli elektřiny)

Čistý objem, hrubý objem
Čistý / hrubý objem v litrech

Skladovací teploty
Rozsah skladovacích teplot ve °C

Klimatická třída

Klimatická třída Teplota suchého teploměru °C Relativní vlhkost %
3 25 60
4 30 55
5 40 40

Třída energetické účinnosti
Třída energetické účinnosti podle energetického štítku EU z května 2015. Nejefektivnější je A+++ (v této energetické třídě zatím žádné produkty nejsou), nejméně efektivní G.

Index energetické efektivity
Index energetické efektivity (EEI) podle energetického štítku EU z května 2015. Hodnota v procentech (%). Čím nižší hodnota, tím efektivnější je výrobek.

Index
energetické
účinnosti
Třída
energetické
účinnosti
< 5 A+++
5-10 A++
10-15 A+
15-25 A
25-35 B
35-50 C
50-75 D
75-85 E
85-95 F
95-115 G


Energie
Roční spotřeba energie v kWh/rok. Akceptované protokoly o měření viz výše.Chladivo

 • R600a (isobutan, chladivo nepoškozující klima)
 • R290 (propan, chladivo nepoškozující klima)
 • R744 (CO2, chladivo nepoškozující klima)
 • Neefektivní modely: R134a, R404A nebo R507 (fluorovaná chladiva s vysokým potenciálem globálního oteplování)

Chlazení

 • Statické
 • Nucené vzduchové

Okolní teplota
Doporučení výrobce. Vhodný rozsah teplot pro umístění spotřebiče.

Rozměry
Šířka x hloubka x výška v cm.

Další informace

Publikace

Best available technology of plug-in refrigerated cabinets, beverage coolers and ice cream freezers and the challenges of measuring and comparing energy efficiency. Eva Geilinger, Martien Janssen, Per Henrik Pedersen, Paul Huggins, Eric Bush. EEDAL 2013.

Normy a štítky

 • EN 16825:2015 Chladicí skladovací skříně pro profesionální použití - klasifikace, požadavky a zkušební podmínky
 • Evropský výbor pro normalizaci (CEN) a Evropský výbor pro elektrotechnickou normalizaci (CENELEC), CEN-CENELEC


Energetický štítek a požadavky na ekologické provedení:

Další veřejné seznamy výrobků se standardními údaji:

 • Enhanced Capital Allowance Scheme: Seznamy výrobků ‚Komerční chladničky/mrazničky‘ a ‚Chladničky pro obchody‘ (seznam energetických technologií; Energy Technology List ETL).
 • Energy Rating Australia / New Zealand: Seznamy výrobků ‚Komerční chladničky‘.

Odkazy

 • Opatření na podporu energetické účinnosti Evropské komise.
 • eceee, evropská rada pro energeticky efektivní ekonomiku, poskytuje přehled stavu všech výrobků v procesu Ecodesignu a energetického štítkování
 • Coolproducts, informuje o procesu EU Ecodesign. Jedná se o společnou kampaň nevládních organizací za silnější a rychlejší směrnici o Ecodesignu pro ochranu klimatu a úsporu financí.

Žádáme výrobce a prodejce, aby laskavě kontaktovali „info(at)topten.eu“ a informovali o dalších výrobcích splňujících výběrová kritéria Topten.

05/2019

Nabízené produkty