Informace

Projekt Topten ACT byl podpořen výzkumným a inovačním programem Evropské unie Horizon 2020 v rámci grantu č. 649647.

Novinky
26. 01. 2018
Profesionální chladicí a mrazicí technika není až tak profesionální...
07. 09. 2017
Jednoduchá infografika vám pomůže v orientaci, jak rozpoznat úspornou profesionální...
23. 06. 2017
Dokončili jsme první celkovou letošní aktualizaci v seznamu úsporných...
Informace

Jak šetřit energií


Ačkoliv údaje uvedené na štítcích jsou s velkou pravděpodobností hodnověrné (meření energetické náročnosti a dalších provozních parametrů spotřebiče probíhá na základě testů prováděných podle příslušných norem), od skutečných hodnot dosažených u nás doma se mohou lišit. K číslům na štítku se totiž došlo během normovaných zkoušek za standardních podmínek ve zkušebním ústavu. Ne v každé domácnosti jsou však podmínky (a způsob zacházení) stejné jako v laboratoři. Stačí, aby kuchyň byla obrácena na jih, lednice byla umístěna blízko zdroje tepla nebo do pračky se dalo více prádla, a spotřeba energie může být oproti té deklarované značně vyšší (i o desítky procent)!

Zde je proto několik dobrých rad, které je pro správný provoz při současné minimalizaci energetické náročnosti spotřebiče v(ý)hodné dodržovat:

Chladící technika

Prostor chladničky by měl být využit alespoň ze 70 %, přičemž se počítá s prostorem 50 až 70 litrů na osobu. Platí, že za každých 10 litrů objemu chladničky (mrazničky) se roční spotřeba elektřiny zvyšuje o 15 až 20 kWh.

Rozhodující pro množství spotřebovávané energie je teplota vnějšího a vnitřního prostředí, tj. teplota v místnosti a v prostoru chladničky. Za každý stupeň navíc nad 20°C okolní teploty vzroste spotřeba energie chladničky o 6 %. A naopak snížení teploty v chladničce o 2°C znamená zvýšení spotřeby energie o 15%! Chladnička by proto měla být v místnosti umístěna co nejdál od zdrojů tepla (sporáku, topení, mimo přímé slunce apod.), a pro normální provoz stačí, aby v chladničce byla průměrná teplota +5 °C a v mrazničce -18 °C.

Není vhodné ani příliš vlhké místo - vysokou vlhkostí vzroste spotřeba energie až o 4 %. Také dlouhé hledání při otevřených dveřích znamená vyšší spotřebu energie. Námraza na výparníku tepelně izoluje, a tím snižuje chladící výkon. Námraza silnější než 3 mm zvyšuje spotřebu energie až o 75 %! Ledničku proto pravidelně odmrazujte.

Pračky a sušičky prádla

Nové typy praček jsou úspornější z hlediska spotřeby elektrické energie i vody. Zatímco starší typy byly "schopné" při jednom praní spotřebovat několik kilowatthodin elektrické energie a 80 i více litrů vody, dnešní úsporné typy automatických praček na jeden prací cyklus potřebují méně než 1 kWh elektřiny a pouze 40-50 l vody!

Rozhodující pro množství spotřebovávané energie je teplota vody při praní. Snížením teploty prací vody z 90 °C na 60 °C lze ušetřit kolem 25 % energie. Umožní to i použití pracích prostředků, které jsou účinné i při nižších teplotách. Úspora energie vyrovná cenu prášku. Pokud jde o provozní náklady je také důležité vědět, že spotřeba jednotky elektřiny je co do ceny cca 10 krát vyšší než vody. Jedna kilowatthodina elektrické energie stojí v nejobvyklejším tarifu pro domácnosti (sazba D02) asi 3,50 Kč, zatímco kubík vody (tisíc litrů) v průměru celorepublikově 35 Kč!

A pozor! Při praní menšího množství prádla (u některých nových praček v tzv. "úsporném programu") se spotřebuje téměř stejné množství energie i vody jako při praní při plné náplni. Výhodné je proto si prací dny zorganizovat tak, aby byla pračka při praní plná. (To platí při praní barevného prádla nebo při praní s vyvářkou. Při praní jemného nebo obyčejného prádla anebo vlny pak může být množství prádla k vyprání i menší.)

Velmi náročné na spotřebu elektřiny jsou pak sušičky prádla, jako nejlepší sušička se proto doporučuje slunce a vítr. Přesto, pokud se pro nákup sušičky (příp. kombinace pračky se sušičkou) rozhodnete, vyberte si, pokud to je dispozičně u vás doma možné, raději typ ventilační (vyžaduje vybudování odvodu vzduchu ven). Oproti kondenzačním typům spotřebují ventilační sušičky méně energie a i jejich pořizovací cena bývá obvykle nižší.

Myčky nádobí

Myčka nádobí v porovnání s ručním mytím nádobí pod tekoucí vodou ušetří téměř 60% vody (při mytí nádobí v uzavřeném dřezu je spotřeba teplé vody ve srovnání s mytím nádobí pod tekoucí vodou nižší min. trojnásobně). K tomu však navíc potřebuje pouze 1/4 pracovního času. (Vyplatí se tedy všude tam, kde je pracovní čas drahý).

Myčky na 12 nebo 14 sad nádobí (s šířkou 60 cm) jsou efektivnější než myčky na 6, 8 příp. 9 sad (o šířce 45 cm). Omývání nádobí před jeho uložením do myčky není nutné. Volné zbytky po jídle lze z nádobí odstranit rukou, v případě přilnutých zbytků je pak potřeba takto špinavé nádobí uložit do myčky a její dveře řádně uzavřít (aby na něm nezaschly).

Vybírejte správný mycí program: Standardní pro normálně zašpiněné nádobí, pro nádobí zašpiněné jen lehce postačí program úsporný. Málo špinavé nádobí vyzkoušejte v myčce umýt při teplotě vody místo standardních 65 na 50 °C - pokud se to osvědčí, budete tím šetřit energii, čas a tedy i peníze. Nejúspornější však je, aby myčka byla před spuštěním vždy PLNÁ.

 

Další užitečné informace

Více informací o obsluze elektrospotřebičů i další zajímavé informace nalezente v publikaci, která je ke stažení zde.