Informace

Projekt Topten ACT byl podpořen výzkumným a inovačním programem Evropské unie Horizon 2020 v rámci grantu č. 649647.

Novinky
26. 01. 2018
Profesionální chladicí a mrazicí technika není až tak profesionální...
07. 09. 2017
Jednoduchá infografika vám pomůže v orientaci, jak rozpoznat úspornou profesionální...
23. 06. 2017
Dokončili jsme první celkovou letošní aktualizaci v seznamu úsporných...
Informace

Zpětný odběr spotřebičů šetří suroviny a energii


Každou hodinu odevzdají Češi k recyklaci téměř 3000 kilogramů vysloužilých elektrozařízení. Každý den putuje k ekologickému zpracování tisícovka ledniček a mrazniček. Tento výsledek řadí Čechy na páté místo mezi Evropany.

Díky tomu se nám daří nejen chránit životní prostředí, protože staré spotřebiče už nekončí na černých skládkách nebo dokonce pohozené na kraji lesa. Dosahujeme i významných úspor materiálů a energií.

Jen za rok 2013 se například recyklací vyřazených spotřebičů ušetřilo 15 milionů litrů ropy. Uspořená elektrická energie by vystačila na rok všem obyvatelům zhruba dvacetitisícového města. A díky odbornému zpracování „vysloužilců“ neuniklo do ovzduší 313 000 000 tun CO2, takže ozonová díra nad námi se dál zbytečně nezvětšila.

Ekologické aspekty jsou ostatně klíčovým důvodem, proč byl celý systém zpětného odběru spotřebičů v celoevropském měřítku vytvořen. Vycházel ze zkušeností skandinávských zemí. Postupně jej převzaly všechny „staré“ státy Evropské unie, po nich i ty nové včetně České republiky. A Češi jsou dnes mezi nováčky na špičce.

Co domácnost, to lednice

Z nedávného průzkumu vyplynulo, že se Češi neobejdou bez lednice. Alespoň jednu vlastní všechny domácnosti.

Průměrné stáří ledničky se dnes odhaduje na 14 let. Starých lednic a mrazáků se za posledních sedm let zbavila každá druhá česká domácnost. Přes tuto masivní obměnu čeká ale ELEKTROWIN ještě hodně práce.

Nezbytnou součástí každodenního života jsou i pračky, kterých v českých domácnostech slouží 4,1 milionu. Mezi další nepostradatelné pomocníky patří žehličky a rychlovarné konvice (po 3,9 mil.), nebo vysavače (3,8 mil.)

Většinu spotřebičů – lednice především - lidé používají, dokud fungují. Bez ohledu na jejich parametry, například spotřebu elektrické energie. Vzhledem k cenám elektřiny se ale může tempo výměny starých za nové významně zrychlit.

Z čeho jsou elektrospotřebiče vyrobeny?

Elektrospotřebič, jak ho známe v dnešní době, je v zásadě složen ze tří hlavních složek. Nejpodstatnější částí elektrospotřebiče je železo, které tvoří jak základ pro design, tak je především hlavním materiálem funkčních částí elektrospotřebiče.

Další důležitou součástí každého elektrospotřebiče jsou plasty, jež jsou nejen součástí designu, ale také v mnoha případech slouží jako bezpečnostní či funkční součást (např. jako poličky v ledničce).

A v neposlední řadě je to také sklo, které je z větší části použito na doplnění vzhledu nebo jako izolační materiál.

RECYKLACÍ VYSLOUŽILÉ PRAČKY:

… se využije 23 kg železa
Asi 40 procent hmotnosti běžné pračky představuje železo. Jeho recyklací vznikne 6 m 2 plechové střešní krytiny nebo 27 m železných trubek.

… se znovu do oběhu dostane 9 kg plastů
Každá pračka je přibližně z 15 procent tvořena plasty.

… se opět použije 22 kg betonu
Beton se v pračkách používá jako závaží a tvoří téměř 40 procent jejich hmotnosti. Opětovně se dá využít například při výstavbě silnic, po rozdrcení také při výrobě nového betonu.

… se ušetří 165 kWh elektrické energie
Výroba materiálů přímo z nerostných surovin je energeticky velmi náročná. Zejména v případě železa dokáže výroba z druhotných surovin ušetřit až 80 procent energie.

… se zabrání vzniku 43 kg CO 2
Mnohé lidské aktivity produkují skleníkové plyny. Opakovaným využitím surovin se jejich produkce snižuje, což přispívá ke zpomalení klimatických změn.

… se spotřebuje o 16 litrů méně ropy. Ropa se používá při výrobě energie, ale také jako základní surovina při výrobě plastů. Jejich recyklací se ušetří zdroje této suroviny.

RECYKLACÍ MIKROVLNNÉ TROUBY:

… se využije 8 kg železa
Více než polovinu hmotnosti běžné mikrovlnky představuje železo. Jeho recyklací bude moci vzniknout 9 m železných trubek či 2 m2 plechové střešní krytiny.

… se znovu do oběhu dostane 1,7 kg plastů
Každá mikrovlnka je přibližně z desetiny tvořena plasty.

… se opět použije 2,2 kg skla
Sklo tvoří více než 15 procent hmotnosti mikro¬vlnné trouby. Sklo se využije např. ve stavebnictví jako izolace nebo k výrobě luxferů.

… se ušetří 52 kWh elektrické energie
Výroba materiálů přímo z nerostných surovin je energeticky velmi náročná. Zejména v případě železa dokáže výroba z druhotných surovin ušetřit až 80 procent energie.

… se zabrání tvorbě 13,5 kg CO2
Mnohé lidské aktivity produkují skleníkové plyny. Opakovaným využitím surovin se jejich produkce snižuje, což přispívá ke zpomalení klimatických změn.

… se spotřebuje o 5 litrů méně ropy
Ropa se používá při výrobě energie, ale ta   ké jako základní surovina při výrobě plastů. Jejich recyklací se ušetří zdroje této suroviny.

RECYKLACÍ VYŘAZENÉ ŽEHLIČKY:

… se využije 0,5 kg železa
Necelou polovinu hmotnosti žehličky představuje železo. Jeho recyklací bude moci vzniknout hned několik nových plechovek či desítky hřebíků.

… se opět použije 0,2 kg neželezných kovů
Více než 15 procent hmotnosti běžné žehličky tvoří neželezné kovy, převážně měď. Toto množství postačí na výrobu až 300 metrů měděného drátu.

… se znovu do oběhu dostane 0,5 kg plastů ¨
Každá žehlička je téměř z poloviny tvořena plasty.

… se ušetří 23 kWh elektrické energie
Výroba materiálů přímo z nerostných surovin je energeticky velmi náročná. Zejména v případě železa a mědi dokáže výroba z druhotných surovin ušetřit až 80 procent energie.

… se spotřebuje o 2 litry méně ropy
Ropa se používá při výrobě energie, ale také jako základní surovina při výrobě plastů. Jejich recyklací se ušetří zdroje této suroviny.

… se zabrání tvorbě 5,5 kg CO2
Mnohé lidské aktivity produkují skleníkové plyny. Opakovaným využitím surovin se jejich produkce snižuje, což přispívá ke zpomalení klimatických změn.

Další informace o recyklaci spotřebičů

www.elektrowin.cz