Novinky
26. 01. 2018
Profesionální chladicí a mrazicí technika není až tak profesionální...
07. 09. 2017
Jednoduchá infografika vám pomůže v orientaci, jak rozpoznat úspornou profesionální...
23. 06. 2017
Dokončili jsme první celkovou letošní aktualizaci v seznamu úsporných...
Kritéria

Kritéria výběru úsporných digestoří


Metodika

Prezentujeme 3 kategorie energeticky nejúčinnějších odsavačů par neboli digestoří, které jsou k dostání v České republice:

 • Ostrůvkové digestoře
 • Komínové digestoře
 • Výsuvné a vestavné digestoře

Technická kritéria

Pro zveřejnění na stránce uspornespotrebice.cz musí digestoř splňovat následující kritéria:
 • Třída účinnosti proudění tekutin (vzduchu) podle energetického štítku: minimálně A
 • Třída účinnosti osvětlení podle energetického štítku: minimálně A
Ostrůvkové digestoře musí splňovat následující kritéria:
 • Energetická třída podle energetického štítku: minimálně A+
 • Třída účinnosti filtrace tuků podle energetického štítku: minimálně B
Komínové digestoře musí splňovat následující kritéria:
 • Energetická třída podle energetického štítku: minimálně A+
 • Třída účinnosti filtrace tuků podle energetického štítku: minimálně C
Výsuvné a vestavné digestoře musí splňovat následující kritéria:
 • Energetická třída podle energetického štítku: minimálně A
 • Třída účinnosti filtrace tuků podle energetického štítku: minimálně C

Spotřebiče dodavatelů, kteří nejsou schopni tyto informace poskytnout, nemohou být uvedeny v databázi uspornespotrebice.cz.

 

Zdroje dat

 • deklarace dodavatelů podle nařízení č. 65/2014
 • národní internetové stránky Topten
 

Pravidla prezentace

Produkty jsou řazené podle výdajů za elektřinu. Pravidlo řazení může být změněno kliknutím na záhlaví tabulky.

 

Slovníček

Značka a názvy modelů. Produkty podobné konstrukce a s identickými technickými hodnotami jsou zobrazeny jen jednou, názvy podobných modelů jsou uvedeny v detailu. Kliknutím na produkt zobrazíte detailní náhled.

 
Náklady na elektřinu (Kč za 15 let)
Předpoklady:
 • Životnost produktu: 15 let
 • Roční spotřeba energie podle údajů na energetickém štítku
 • Tarif za elektřinu: 4 Kč /kWh

Šířka
Rozměry modelu v centimetrech.

Odtah
Údaje jsou uvedeny, pokud je režim odtahu k dispozici.

Recirkulace
Údaje jsou uvedeny, pokud je režim recirkulace k dispozici.
 
Energie
Roční energetická spotřeba v kWh podle údajů na energetickém štítku

Energetická třída

Klasifikace energetických štítků je založena na indexu energetické účinnosti (EEI). Energetické třídy mají škálu od A+++ (nejúčinnější) do G (nejméně účinná)

Energetická třída
EEI
Energetický štítek
 A+++  EEI < 30
 A++  30 ≤ EEI < 37
 A+  37 ≤ EEI < 45
 A  45 ≤ EEI < 55
 B  55 ≤ EEI < 70
 C  70 ≤ EEI < 85
 D  85 ≤ EEI < 100
 E  100 ≤ EEI < 110
 F  110 ≤ EEI < 120
 G EEI ≥ 120


Třída účinnosti proudění tekutin (vzduchu)
Značení energetickými štítky rozlišuje 7 tříd: od A (nejúčinnější) do G (nejméně účinná).

Třída účinnosti proudění tekutin (vzduchu) je založena na průtoku, rozdílu statického tlaku a elektrickém příkonu digestoře v bodě nejvyšší účinnosti.

Třída účinnosti osvětlení
Značení energetickými štítky rozlišuje 7 tříd: od A (nejúčinnější) do G (nejméně účinná).

Účinností osvětlení se rozumí poměr mezi průměrnou osvětleností a příkonem osvětlovacího systému v lx/W.
 
Třída účinnosti filtrace tuků
Značení energetickými štítky rozlišuje 7 tříd: od A (nejúčinnější) do G (nejméně účinná).

Účinností filtrace tuků se rozumí poměrný podíl tuků zachycených v tukových filtrech digestoře.

Výkon odtahu
Množství vzduchu v m3, které je možné odsát za jednu hodinu při nejvyšším nastavení pro běžné použití.

Hlučnost
Hodnota hluku v dB(A) při nejvyšším nastavení pro běžné použití.

Další informace

Publikace

Normy, štítky, nařízení

 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 65/2014 ze dne 1. října 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích trub a sporákových odsavačů par pro domácnost
 • Nařízení Komise (EU) č. 66/2014 ze dne 14. ledna 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign trub, varných desek a sporákových odsavačů par pro domácnost
 • Změna ohledně Energetických štítků na internetu: Nařízení č. 518/2014
 • Směrnice 2010/30/EU o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku (přepracování)

Odkazy

Laskavě žádáme výrobce a prodejce, aby nás kontaktovali na info@uspornespotrebice.cz a informovali nás o dalších produktech, které splňují výběrová kritéria Úsporných spotřebičů.

Aktualizace kritérií: 2/2016