Novinky

Projekt Topten ACT byl podpořen výzkumným a inovačním programem Evropské unie Horizon 2020 v rámci grantu č. 649647.

Novinky

Energetická třída A+ a A++


30. 07. 2009

Konec chladících zařízení třídy B, C a horších na evropském trhu.

Od dob zavedení energetického štítkování šel technický pokrok rychle dopředu a ve většině evropských zemí již pro chladící zařízení (chladničky, mrazničky a jejich kombinace) nestačí energetický štítek A, ale 20 – 30% trhu tvoří ještě účinnější spotřebiče třídy A+ (spotřeba energie alespoň o 25% nižší než u třídy A) či dokonce A++ (dosahující jen 30% spotřeby energie spotřebičů třídy D). Naopak chladící zařízení třídy B se prodávají již jen v minimální míře a energeticky horší spotřebiče díky energetickému štítku již samovolně z trhu prakticky zmizely.

Evropská unie se snaží tento trend podporovat, a tak v červenci 2009 schválila Evropská komise nařízení (643/2009/EC) týkající se spotřeby energie chladících zařízení.

Podle tohoto nařízení nebude od 1. července 2010 možné na trhu Evropské unie prodávat chladničky, mrazničky a jejich kombinace třídy B, C či horší.
Od 1. července 2012 pak bude výrazně omezen i prodej spotřebičů třídy A (zůstanou jen ty nejúčinnější). Od poloviny roku 2014 pak budou na trhu EU dostupná jen chladící zařízení současné energetické třídy A+.

Spolu s dalším nařízením týkajícím se televizorů by toto opatření mělo do roku 2020 pro celou EU přinést úsporu až 30 TWh ročně, tedy asi dvě třetiny roční spotřeby elektrické energie ČR.
 
Více o novém nařízení Evropské komise zde.

Pokud hledáte nejúspornější výrobky v prodeji na našem trhu, podívejte se prosím do naší on-line Databáze spotřebičů Topten! Naleznete zde ty opravdu nejúspornější výrobky z hlediska jejich provozní spotřeby energie a vody.