Novinky

Projekt Topten ACT byl podpořen výzkumným a inovačním programem Evropské unie Horizon 2020 v rámci grantu č. 649647.

Novinky

Energetické štítky v obchodech – jak často je skutečně vidíme?


15. 06. 2012

Energetické štítky jsou již dlouho používaným nástrojem, jenž má pomoci zákazníkům v rozhodování při nákupu elektrospotřebičů. V rámci projektu Come On Labels, na kterém se podílí třináct evropských států, bylo zkontrolováno téměř 300 obchodů, aby se ukázalo, jak jsou na tom s přístupem k informacím na štítcích spotřebitelé ve skutečnosti.


Kontroly probíhaly od ledna do března 2012 ve třinácti zemích včetně České republiky. Kontroloři navštívili celkem 290 obchodů, tedy průměrně 22 obchodů v každé zemi a celkem bylo zkontrolováno přes 50 tisíc produktů.

Výsledky ukazují, že správně byla v navštívených obchodech energetickým štítkem označena jen o málo více než polovina produktů (54 %). Výsledky se ale zásadně liší v závislosti na typu obchodu:  od pouze 30 % správně označených produktů v kuchyňských studiích po 76 % v obchodních řetězcích s elektronikou.

U běžnějších spotřebičů (chladničky, pračky, myčky) je míra správného označení štítky výrazně větší (téměř 70 %) než u méně běžných spotřebičů, jako jsou klimatizační zařízení (správně označeno jen 13 % produktů), elektricé trouby (41 %) a bubnové sušičky (57 %).

Více informací o kontrolách v obchodech a také další informace o energetickém štítkování naleznete na stránce www.come-on-labels.eu.

Příklady nesprávně označených výrobků: