Novinky

Projekt Topten ACT byl podpořen výzkumným a inovačním programem Evropské unie Horizon 2020 v rámci grantu č. 649647.

Novinky

Komise vyzvala Českou republiku a Polsko, aby přijaly právní předpisy vstřícné ke spotřebiteli


26. 03. 2012

Tisková zpráva, 22. března 2012

Směrnice o energetických štítcích je klíčovým nástrojem při podporování energetické účinnosti a zvyšování informovanosti spotřebitelů. Energetický štítek dává spotřebitelům srovnávací informace o tom, jakou mají kupované výrobky spotřebu energie. Spotřebitelé se tak mohou při koupi ve zvýšené míře rozhodovat pro výrobky, které jsou nákladově efektivní a zároveň šetří energii. Štítek navíc motivuje výrobce k vývoji produktů s dobrým hodnocením energetické účinnosti. Stanovení společných prahových hodnot pro energetickou účinnost (B, A, A+ apod.) v EU poskytuje členským státům jednoznačný rámec pro požadavky při pořizování. Tento rámec je užitečný také pro další zúčastněné subjekty, např. pro soukromé společnosti, jimž pomáhá při propagačních činnostech.

Cílem právních předpisů EU je poskytnout tyto možnosti všem zemím. Přestože k tomu byly dne 18. července 2011 úředně vyzvány dopisem, Česká republika ani Polsko dosud neinformovaly Komisi o úplné transpozici směrnice do svých vnitrostátních právních předpisů.

Komise se proto rozhodla těmto členským státům zaslat odůvodněné stanovisko. Pokud členské státy nesplní svůj právní závazek ve lhůtě dvou měsíců, může se Komise obrátit na Soudní dvůr.

Celou tiskovou zprávu a další užitečné informace naleznete zde.