Novinky

Projekt Topten ACT byl podpořen výzkumným a inovačním programem Evropské unie Horizon 2020 v rámci grantu č. 649647.

Novinky

V platnosti nová legislativa o energetickém štítkování domácích elektrospotřebičů


21. 06. 2010

Dne 19.5.2010 byla zveřejněna evropská směrnice č. 2010/30/EU, která aktualizuje a inovuje podmínky energetického štítkování domácích elektrospotřebičů, jako jsou chladničky, myčky, pračky, zdroje světla a další spotřebiče. Jaké novinky obsahuje a jaké změny zaregistrujeme v obchodech?

Směrnici musí nejdříve do národní legislativy adaptovat jednotlivé členské země EU, musí se tak stát nejpozději do 20. června 2011. Na směrnici pak budou navazovat opatření, týkající se jednotlivých typů elektrospotrebičů, které štítkování zahrnuje. Do budoucna se předpokládá i zapojení televizorů, ohřívačů na vodu a elektrických boilerů.
Členské země budou muset Evropskou komisi informovat nejenom o konkrétní formě transformace uvedené legislativy do národních podmínek, ale ve čtyřletých intervalech zpracovávat i zprávu o svých aktivitách směřovaných na kontrolu dodržování energetického štítkování výrobci a prodejci spotřebičů.

Jednou z nových povinností, týkající se dostupností informací pro spotřebitele, je povinnost uvádět energetickou třídu spotřebiče ve všech reklamních materiálech, které budou uvádět jeho spotřebu energie respektive cenu.
Hlavní novinkou je zavedení energetické třídy A+, A++ a A+++ pro všechny kategorie spotřebičů (doposud pouze pro chladničky, mrazničky a jejich kombinace). Energetický štítek však vždy bude obsahovat pouze 7 energetických tříd (v případě existence třídy A+++ pro danou kategorii tak nejnižší třída nebude G ale D, která bude označena červenou šipkou). Zavedení nové třídy A „plus“ bude možné pouze, pokud již podstatná část nabídky na trhu v EU bude ve dvou nejvyšších energetických třídách a bude existovat technický potenciál pro jejich další rozlišení.
Směrnice zároveň podporuje veřejné a vládní organizace k hromadnému nákupu pouze spotřebičů z nejvyšší možné energetické třídy.
V roce 2014 pak proběhne vyhodnocení zkušeností s funkčností nového systému energetického štítkování a může dojít k dalším úpravám nebo rozšíření.

V České republice jsou kromě energetických štítků k dispozici i informační aktivity, které spotřebitelům pomáhají výrobky s pomocí energetického štítkování roztřídit na energeticky nejúspornější výrobky na trhu v ČR. Tyto programy zobrazují konkrétní výrobky na základě kritérií z energetického štítku, přičemž zařaďují pouze nejúspornější výrobky na trhu v ČR. Jedná se o internetové stránky www.zelenausporam-partnerstvi.cz (program Ministerstva životního prostředí jako informační část programu Zelená úsporám) a www.uspornespotrebice.cz (organizuje SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. v rámci evropské iniciativy Euro Top Ten). 

Další informace:
Směrnice 2010/30/EU

Odkazy na dokumenty Evropské komise a Evropského parlamentu, odborných a spotřebitelských organizací ZDE

Informační programy v České republice:
www.zelenausporam-partnerstvi.cz
www.uspornespotrebice.cz

SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.
www.svn.cz