Novinky

Projekt Topten ACT byl podpořen výzkumným a inovačním programem Evropské unie Horizon 2020 v rámci grantu č. 649647.

Novinky

Nové štítkování spotřebičů - publikace


20. 10. 2011

SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. připravilo publikaci, která shrnuje hlavní změny týkající se energetického štítkování elektrospotřebičů.

Publikace přináší nejen podrobný přehled o hlavních změnách ve štítkování elektrospotřebičů, ale také zde naleznete katalog jednotlivých kategorií spotřebičů, jichž se energetické štítkování týká. U každé kategorie spotřebičů jsou také uvedeny informace o správném výběru a obsluze spotřebiče i o případných dalších změnách, které se příslušné kategorie týkají.

Publikace je k dispozici v SEVEn nebo ke stažení v elektronické podobě zde (3,6MB).