Novinky

Projekt Topten ACT byl podpořen výzkumným a inovačním programem Evropské unie Horizon 2020 v rámci grantu č. 649647.

Novinky

Nový leták o úsporných spotřebičích


27. 02. 2012

SEVEn zpracovalo informační materiál o energeticky úsporných elektrospotřeičích, který stručně a přehledně informuje o parametrech energetické náročnosti jejich provozu.

Leták je k dispozici ke stažení zde (1MB).