Novinky

Projekt Topten ACT byl podpořen výzkumným a inovačním programem Evropské unie Horizon 2020 v rámci grantu č. 649647.

Novinky

Nový štítek pro klimatizační jednotky


31. 08. 2011

V červnu 2011 bylo přijato prováděcí nařízení, které uvádí novou podobu energetických štítků pro klimatizační jednotky.

Nařízení (č. 626/2011) je platné od července 2011 a nabyde účinnosti od ledna 2013. Nový štítek uvádí hladiny hluku klimatizačních jednotek (u dělených klimatizací uvádí hladinu hluku obou částí) či hodinovou a roční spotřebu energie. Energetický štítek je odlišný pro dělené, jednokanálové a dvoukanálové klimatizační jednotky.

Nařízení v češtině si můžete stáhnout v tabulce zde. Více o novém štítku pro klimatizační jednotky naleznete i zde (v angličtině).