Novinky

Projekt Topten ACT byl podpořen výzkumným a inovačním programem Evropské unie Horizon 2020 v rámci grantu č. 649647.

Novinky

Pozvánka na setkání s novináři


25. 11. 2013

Setkání s novináři za účasti ředitele společnosti SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s., který bude hovořit na téma Energetické štítkování spotřebičů – význam pro spotřebitele, změny a vývoj.

Termín: 3. prosince 2013, 10:00

Místo: Centrum energetického poradenství PRE, Jungmannova 747/28 (palác TeTa), Praha 1

Pozvánka