Novinky

Projekt Topten ACT byl podpořen výzkumným a inovačním programem Evropské unie Horizon 2020 v rámci grantu č. 649647.

Novinky

Přísnější kritéria výběru pro chladničky a myčky


28. 12. 2013

Díky vývoji na trhu směrem ke stále účinnějším modelům byla v databázi UsporneSpotrebice.cz zpřísněna kritéria výběru spotřebičů.

Do databáze jsou tedy nyní zařazovány jen vestavěné chladničky třídy A+++ (oproti předchozímu kritériu A++). Třída A+++ představuje až o třetinu účinnější spotřebiče oproti třídě A++ a až o polovinu účinnější oproti A+. Od července 2012 smí být navíc na trh uváděny právě jen chladničky třídy A+ a lepší, třída A+ je tedy v současnosti pro chladničky nejhorší dostupnou energetickou třídou na trhu.

U myček bylo zpřísněno kritérium roční odhadované spotřeby vody na 2800 litrů/rok (oproti 3080 litrům pro myčky šířky 45 cm , respektive 3360 litrům pro myčky šířky 60 cm). To znamená průměrnou spotřebu 10 litrů vody na jeden mycí cyklus. Třída účinnosti mytí všech myček je již A, není třeba se tedy obávat snížené kvality mytí nádobí.

Všechna kritéria výběru spotřebičů jsou k dispozici na http://www.uspornespotrebice.cz/kriteria-vyberu/.

SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.