Novinky

Projekt Topten ACT byl podpořen výzkumným a inovačním programem Evropské unie Horizon 2020 v rámci grantu č. 649647.

Novinky

Profesionální chlazení


20. 06. 2017

Článek v časopise RetailNews hodnotí vývoj úspornosti profesionálních chladicích spotřebičů a dopočuje kritéria pro úsporu.

Více zde.