Novinky

Projekt Topten ACT byl podpořen výzkumným a inovačním programem Evropské unie Horizon 2020 v rámci grantu č. 649647.

Novinky

Seminář o energeticky úsporných spotřebičích


07. 12. 2009

Dne 3.12.2009 proběhl v prostorách Centra energetického poradenství PRE seminář, pořádaný SEVEn, Střediskem pro efektivní využívání energie, o.p.s. a Pražskou energetikou, a.s., na téma

Energeticky úsporné spotřebiče: Změny a nové výzvy v oblasti stand-by, štítkování, osvětlování a ekodesignu elektrospotřebičů.

Na semináři byla mimo jiné diskutována témata: 
- Jak bude v budoucnu vypadat energetický štítek? Které spotřebiče se mají štítkovat? 
- Kdo ručí za správnost informací na energetickém štítku a jak se testují výrobky? 
- Proč došlo k zákazu klasických žárovek a co je nahradí? 
- Jaké další limity a omezení vstupují v platnost v rámci směrnice o ekodesignu? 
- Podle jakých kritérií vybírat energeticky úsporné spotřebiče?

Program:

Úvodní slovo

Ing. Juraj Krivošík, ředitel SEVEN, Střediska pro efektivní využívání energie, o.p.s. (pdf)

Ing. Josef Raffay, vedoucí oddělení analýzy trhu a poradenství, Pražská energetika, a.s. (pdf)

Energeticky úsporné spotřebiče: nové požadavky na ekodesign

Ing. Stanislav Vitner, ředitel odboru elektroenergetiky a plynárenství, Státní enrgetická inspekce: Monitoring a kontrola implementace směrnice o ekodesignu (pdf)

Ing. Pavel Růžička, oddělení dobrovolných nástrojů, Ministerstvo životního prostředí: Partnerství  - Zelená úsporám pro úsporné spotřebiče: Doporučení programu Zelená úsporám pro výběr konkrétních spotřebičů (pdf)

Václav Beneš, manažer testování, Občanské sdružení spotřebitelů TEST: Úsporné spotřebiče z pohledu spotřebitelů. Testy elektrospotřebičů  a označování energeticky úsporných výrobků (pdf)

Energeticky úsporné spotřebiče: štítkování, standby, osvětlení

Martin Sailer, generální ředitel, Sdružení Evropských výrobců domácích spotřebičů CECED CZ: Štítkování elektrospotřebičů: připravované změny a pohledu výrobců a spotřebitelů (pdf)

Michaela Valentová, MSc., vedoucí projektu SELINA, SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.: Pohotovostní spotřeba energie (standby): výsledky měření stovek spotřebičů (pdf)

Ing. Antonín Melč, Product Marketeer PLS, Philips Česká republika, s.r.o.: Nové požadavky na osvětlení: vhodné alternativy pro domácnosti (pdf)