Novinky

Projekt Topten ACT byl podpořen výzkumným a inovačním programem Evropské unie Horizon 2020 v rámci grantu č. 649647.

Novinky

Soutěž pro výrobce profesionálních chladniček a mrazniček


15. 01. 2016

V rámci projektu ProCold byla vyhlášena soutěž o energeticky nejúspornější modely chladniček a mrazniček určených pro profesionální použití. Soutěž je určena výrobcům těchto spotřebičů a výherci získají informační a marketingovou podporu pro své výrobky. Bližší informace:
http://www.topten.eu/pro-cold/#h23