Novinky

Projekt Topten ACT byl podpořen výzkumným a inovačním programem Evropské unie Horizon 2020 v rámci grantu č. 649647.

Novinky

Můžeme věřit údajům na energetickém štítku?


15. 04. 2011

Organizátoři evropského projektu ATLETE se pokusili ukázat, že výkon činností dohledu nad evropským trhem s domácími spotřebiči je možný a nákladově efektivní.

V rámci projektu ATLETE byly testovány informace uvedené na energetickém štítku celkem pro 80 chladniček a mrazniček, striktně podle metodiky legislativy o energetickém štítkování.

Projekt ATLETE, který je první svého druhu, ukázal, že dozorová činnost nad trhem na celoevropské úrovni je nezbytná, proveditelná a dosažitelná. Zkušenosti získané v projektu bude možné využít v dalších projektech podobného typu.

Tak ve zkratce vypadá shrnutí základního výstupu z projektu ATLETE, jehož závěrečná konference se konala 12. 04. 2011 v Bruselu během Evropského týdne udržitelné energie.

Souhrn výstupů projektu je zveřejněný na stránkách www.atlete.eu (v angličtině).

Celá tisková zpráva je ke stažení zde.

 

SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.