Novinky

Projekt Topten ACT byl podpořen výzkumným a inovačním programem Evropské unie Horizon 2020 v rámci grantu č. 649647.

Novinky

Úspornější tiskárny


11. 04. 2011

Laserové tiskárny v databázi www.uspornespotrebice.cz jsou od března 2011 vybírány podle přísnějších kritérií.

Maximální index energetické efektivnosti byl snížen ze 75 % na 60 % pro černobílé tiskárny a z 60 % na 50 % pro barevné. To znamená, že nové úsporné tiskárny mají oproti minulému roku minimálně o 20 % nižší spotřebu elektrické energie.

Dalšími kritérii výběru barevných i černobílých laserových tiskáren jsou, že tiskárna musí být registrována jako Energy Star nebo splňovat obdobné požadavky a musí mít možnost tisku na recyklovaný papír.

Více informací naleznete také v sekci Kritéria výběru.

SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.