Novinky

Projekt Topten ACT byl podpořen výzkumným a inovačním programem Evropské unie Horizon 2020 v rámci grantu č. 649647.

Novinky

Výsledky projektu ATLETE II poukazují na shodu s evropskými požadavky na energetické štítkování a minimální energetickou náročnost v segmentu praček


11. 07. 2014

Projekt ATLETE II « Testování spotřebičů v segmentu praček se zaměřením na energetické štítkování a Ekodesign » náhodně vybral a testoval 50 modelů praček pro ověření jejich shody s požadavky legislativy na označování energetickými štítky a Ekodesign. Testování se zaměřilo nejen na technické parametry, ale také na údaje uvedené na energetickém štítku, na informace poskytované spotřebitelům v návodech na obsluhu a na jakékoli další povinné informace, které mají být poskytovány spotřebitelům.

Více informací: tisková zpráva (PDF)