Výběr úsporného kotle na pevná paliva

  • od Michal Staša
  • Zveřejněno před 9 měsíci

Trh s kotly na pevná paliva se stále vyvíjí a postupně se zpřísňují emisní limity a minimální hodnoty účinností. Jaké dnes volit parametry kotle na pevná paliva?

Stále významná část domácností používá pro vytápění kotle na pevná paliva. Lokální emise výrazně přispívají v otopném období ke zhoršení kvality vzduchu. Již řadu let se proto postupně zpřísňují parametry kotlů na pevná paliva.

Největší skok v této oblasti nastal v roce 2000, od kdy platí norma ČSN EN 303-5. Ta rozděluje kotle na pevná paliva do výkonu 300 kW do emisních tříd. Pro přidělení třídy musí kotel splňovat emisní limity a minimální účinnost. Norma přidělovala kotlům na pevná paliva tři třídy (1 je nejnižší, 3 nejúčinnější). V roce 2012 byla norma aktualizovaná a přibyly emisní třídy 4 a 5. Požadavky na parametry prodávaných kotlů na pevná paliva shrnuje tabulka.
Rok Zavedení či zpřísnění
2000 Zavedení tří tříd kotlů na pevná paliva do výkonu 300 kW
2012 Rozšíření tříd o 4. a 5. třídu (5. třída je nejúčinnější)
2014 Zákaz prodeje kotlů 1. až 2. třídy (dostupná pouze 3, 4. a 5. třída)
2018 Zákaz prodeje kotlů 3. třídy (dostupná pouze 4. a 5. třída)
2019 (září) Povinný energetický štítek pro kotle na pevná paliva do výkonu 70 kW
2020 Povinné požadavky ekodesignu pro kotle na pevná paliva do výkonu 500 kW
2022 (září)
Zákaz používání kotlů 1. a 2. třídy

Dalším stupněm jsou nařízení, které nařizovaly přiložení energetického štítku a splnění požadavků ekodesignu. Požadavky ekodesignu dále zpřísňují 5. emisní třídu. Ačkoliv byly požadavky povinné až od roku 2020, v rámci českých dotačních titulů (Kotlíková dotace, Nová zelená úsporám) existovala povinnost výběru těchto účinných kotlů dříve. Od září 2022 bude možné používat pouze kotle splňující 3. třídu či lepší. V praxi tak budou vyřazeny kotle s emisní třídou 1 a 2 a za nedodržení bude možné uložit pokutu.

V současnosti tedy platí požadavky ekodesignu. Přesto je na trhu řada kotlů, jejichž parametry tyto minimální požadavky dále překonávají. Na internetové stránce www.uspornespotrebice.cz (nová sekce Dům - Kotle na pevná paliva) jsou dostupné kotle na pevná paliva (pouze na pelety a dřevěná polena), které mají ještě výrazně nižší emise oproti základním požadavkům ekodesignu. Tyto limity jsou uvedeny v tabulce níže. Lze očekávat, že s přezkumem nařízení ekodesignu v roce 2022 dojde k dalšímu zpřísnění a tedy zvýšení minimálních nároků na kotle dostupných na trhu.


Minimální požadavky ekodesignu Úsporné spotřebiče – kritéria

Pelety Dřevěná polena Pelety Dřevěná polena
Min. energetická třída A+ (přibližně) A+
Emise pevných částic (mg/m3) 40 60 15 30
Emise oxidu uhelnatého (mg/m3) 500 700 30 100
Emise organického uhlíku (mg/m3) 20 30 10 15
Emise oxidů dusíku (mg/m3) 200 350 150 150

Příklady produktů