O štítkování

Kupujete nový elektrický spotřebič? Pomohou vám štítky!

Při nákupu nových spotřebičů se při výběru kromě ceny jistě rozhodujete i podle dalších kritérií jako jsou tvar, barva, design, konkrétní značka výrobce a funkční a užitné vlastnosti spotřebiče. Jedním z kritérií by ale určitě měl být i údaj o nákladech na provoz daného spotřebiče v průběhu jeho životnosti. Pokud v nejbližší době plánujete koupi ledničky, pračky či některého jiného ze spotřebičů uvedených dále, pak by vám s provozními náklady, a tedy zejména se spotřebou elektřiny, měl pomoci takzvaný energetický štítek.

Každý elektrospotřebič potřebuje pro svůj provoz přirozeně elektřinu. Každý z nich jí však pro zabezpečení srovnatelné služby potřebuje jiné množství. Přímá úměra je pak jasná. Čím více elektřiny spotřebuje, tím více zaplatíme za jeho provoz. Například při provozu staré lednice se spotřebou 730 kWh elektřiny za rok provozu zaplatíme v průběhu 10 let (průměrná životnost lednice) o 21 920,- Kč více než za provoz nové chladničky se spotřebou 182 kWh/rok. Takže i kdybychom si dnes pořídili novou energeticky úspornou lednici v hodnotě 15 000,- Kč a nahradili jí starý neúsporný spotřebič, za deset let jejího provozu ušetříme celých 12 375,- Kč! A to nemluvíme o vyšším uživatelském pohodlí, hezčím designu, tišším provozu a dalších výhodách novějších spotřebičů.

Kde a jak můžeme zjistit spolehlivé údaje o spotřebě elektřiny?

Přímo na samotném výrobku! U mnoha produktových kategorií je povinné uvádění tzv. energetického štítku a počet těchto kategorií se stále zvyšuje. Seznam kategorií elektrospotřebičů, u kterých je povinné přikládat energetický štítek, je uveden v tabulce níže:

Původní legislativa (čísla nařízení)
Nová legislativa (čísla nařízení) od 1.3.2021
Spotřebiče podléhající štítkování Vysvětlující grafika Šítkování
(PDF)
Ekodesign
(PDF)
Šítkování
(PDF)
Ekodesign
(PDF)
Automatické pračky Energetický štítek s popisem 1061/2010 1015/2010 2019/2014 2019/2023
Sušičky prádla Energetický štítek s popisem 392/2012 932/2012 2023/2534 (od 1.7.2025)
2023/2533 (od 1.7.2025)
Pračky kombinované se sušičkou - příloha č. 3 vyhlášky 337/2011
směrnice 96/60/ES
- 2019/2014 2019/2023
Chladničky, mrazničky a jejich kombinace Energetický štítek s popisem 1060/2010
643/2009 2016/2019
2019/2019
Profesionální chlazení
- 2015/1094 2015/1095
Profesionální chlazení s prodejní funkcí
-

2018/2019 2024/2019
Vinotéky
1060/2010 643/2009 2016/2019 2019/2019
Myčky nádobí Energetický štítek s popisem 1059/2010 1016/2010 2019/2017 2019/2022
Televizory Energetický štítek s popisem 1062/2010 642/2009 2019/2013 2019/2021
Elektronické displeje
- - - 2019/2013 2019/2021
Vysavače* -*
-*
666/2013
Trouby
Energetický štítek s popisem 65/2014 66/2014
Digestoře Energetický štítek s popisem 65/2014 66/2014
Světelné zdroje
Energetický štítek s popisem 874/2012
244/2009, 1194/2012, 1428/2015, 245/2009 2015/2019 od 1.9.2021 2019/2020 od 1.9.2021
Svítidla Energetický štítek s popisem 874/2012 245/2009
nově štítky nejsou
2019/2020 od 1.9.2021
Kotle, tepelná čerpadla Energetický štítek s popisem 811/2013 813/2013
Lokální topidla, krbová kamna Energetický štítek
1186/2015 1185/2015
1188/2015
Kotle na tuhá paliva
1187/2015 1189/2015
Ohřívače vody (bojlery) Energetický štítek s popisem 812/2013 814/2013
Klimatizační jednotky a větráky Energetický štítek s popisem
626/2011 206/2012
Větrací jednotky - 1254/2014 1253/2014
Pneumatiky - 1222/2009
-
740/2020 od 1.5.2021
-

* 18.1.2019 zrušeno Soudním dvorem Evropské unie, bude se připravovat náhrada

A jaké obsahuje energetický štítek informace?

Především již výše zmíněný údaj o spotřebě elektřiny za rok či za 100 cyklů pro nové energetické štítky. U některých typů spotřebičů se jedná pouze o odhad spotřeby (např. televizory) a samozřejmě spotřebu můžete omezit nižším využíváním. Pomocí roční spotřeby si pak můžeme snadno vypočítat provozní náklady daného spotřebiče v průběhu příštích let a nebo alespoň spotřebič rychle porovnat s jeho konkurenty.

Pomocí nejviditelnějšího údaje na štítku - stupnice úspornosti vyjádřené písmeny A až G, A nejúspornější, G nejméně úsporné, můžeme spotřebič bez velkých propočtů rychle porovnat s jeho konkurenty. Například LED žárovky ve třídě A spotřebují o třetínu méně než ty, které jsou ve třídě C. Není tedy divu, že klasické žárovky jsou označeny písmeny G.

Jak jsme zmínili již v úvodu, z energetického štítku se ale dozvíme i informace o dalších funkčních vlastnostech - spotřebě vody a hlučnosti u praček, jako i o jejich prací schopnosti a účinnosti odstředění. Podobně je to i u jiných spotřebičů. Pro popis jednotlivých parametrů se podívejte na infografiku k jednotlivým produktovým skupinám.

Při koupi nového spotřebiče se tedy jistě vyplatí si z energetických štítků zjistit alespoň základní údaje o jeho vlastnostech a ekonomičnosti provozu. V průběhu následujících let se tak vyhneme nepříjemně vysokým nákladům na jejich provoz, případně nespokojenosti s jejich hlučností apod. Pokud zvolíme vhodný spotřebič a chováme se při jeho obsluze podle doporučení výrobců, zjistíme, že pravidelné zvyšování cen energie nemusí mít až tak výrazný cenový dopad na naši domácnost.

Hledáte ty nejúspornější výrobky? Podívejte se do naší on-line databáze úsporných spotřebičů Topten.