*/ ?>

Výhrada

Děkujeme Vám, že jste navštívili naši webovou stránku a zajímáte se o naši práci. Ochranu Vašich osobních údajů bereme velice vážně. Toto prohlášení o ochraně soukromí a osobních údajů Vám objasní, které osobní údaje shromažďujeme v průběhu Vaší návštěvy na naší webové stránce a pro jaké účely je využíváme.

Tato webová stránka byla vytvořena společností SEVEn a vznikla na základě projektu Topten Act, který získal finanční podporu z programu výzkumu a inovací Evropské unie Horizont 2020.

Obsah této webové stránky reflektuje názory koordinátora a autora konsorcia, kteří za něj nesou výlučnou odpovědnost; v žádném případě nelze dovozovat, že odráží názory Výkonné agentury pro malé a střední podniky (Executive Agency for Small and Medium Enterprises, EASME) či jiného orgánu Evropské unie. EASME nenese odpovědnost za žádné případné užití informací, které tato webová stránka obsahuje.

Tuto stránku a cokoli na ní popsaného můžeme bez dalšího oznámení měnit nebo aktualizovat. Zmínka o jakékoli jiné organizaci nebo webové stránce neznamená schválení ani záruku co do jejich postavení nebo způsobilosti. Vynasnažíme se zajistit, aby byly informace, materiály a údaje na této stránce úplné, přesné a aktuální. Informace na této webové stránce slouží pouze pro lepší orientaci a nemohou obsáhnout všechny okolnosti.

Neručíme za to, že bude tato stránka kompatibilní s veškerým hardwarem a softwarem, který případně užíváte. Ačkoli je možné, že přijmeme bezpečnostní opatření na Vaši ochranu, neneseme odpovědnost za žádnou škodu na Vašem počítačovém vybavení, softwaru, údajích nebo jiném majetku, ani za viry ani jiný kód, které případně ovlivní Vaše počítačové vybavení, software, údaje nebo jiný majetek, v důsledku toho, že si tuto stránku zobrazíte nebo ji budete užívat či získáte jakékoli materiály z této stránky nebo v důsledku jejího užívání. Taktéž neneseme odpovědnost za jednání třetích osob při porušení bezpečnostních opatření.

Nečiníme žádná prohlášení ohledně žádné jiné webové stránky, kterou si případně otevřete prostřednictvím této stránky nebo která je s touto stránkou propojena. Pokud si otevřete jinou webovou stránku, mějte prosím na paměti, že tato stránka je nezávislá na naší činnosti a že obsah této webové stránky je mimo naši kontrolu. Kromě toho platí, že spojení na nás neznamená, že obsah či užívání uvedené webové stránky schvalujeme nebo za ně neseme jakoukoli odpovědnost.
Obsah této stránky je určen pouze pro lepší orientaci. Žádná informace na této stránce nepředstavuje radu přizpůsobenou Vaší individuální situaci ani přímé nákupní doporučení.

Cookies

„Cookie“ je malý soubor, který webová stránka uloží na hard disk Vašeho počítače, čímž našemu serveru umožní „zapamatovat si“ konkrétní informace o Vaší návštěvě na této webové stránce. Během prohlížení našeho webu můžete narazit na stránku, která využívá cookies, aby usnadnila užívání dynamických prvků této stránky. Soubor cookie a informace o Vaší návštěvě budou automaticky zničeny krátce poté, co zavřete svůj prohlížeč; nejsou na Vašem počítači uchovávány trvale. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby cookies zakázal nebo Vás informoval předtím, než budou cookies přijaty. Naši webovou stránku budete moci užívat i v případě, že nebudete chtít přijímat cookies.

Osobně poskytnuté informace

Pokud se rozhodnete, že nám poskytnete osobní údaje zasláním e-mailu nebo vyplněním formuláře s Vašimi osobními údaji, který podáte prostřednictvím naší webové stránky, použijeme tyto informace k tomu, abych Vám odpověděli na Váš dotaz, a k tomu, abychom Vám mohli snáze poskytnout informace nebo materiály, které budete požadovat. Jakékoli osobně identifikovatelné údaje, které jsou nám poskytnuty, jsou uchovávány v zabezpečené databázi. Žádné osobní údaje neposkytujeme, nesdílíme, neprodáváme ani nepřevádíme žádné třetí osobě, ledaže jsme povinni tak učinit dle příslušných právních předpisů.

Propojení na jiné stránky

Nabízíme propojení na jiné internetové stránky. Jakmile opustíte naši stránku a navštívíte jinou, podléháte podmínkám a zásadám ochrany soukromí a osobních údajů platným na této nové stránce.

Užívání a sdílení osobních údajů

Osobní údaje, které nám poskytnete, jsou ukládány pouze pro administrativní účely v rámci našeho projektu, například pro účely správy předplatného našeho newsletteru nebo registrace na akce. Vaše osobní údaje nikdy nepředáváme, neprodáváme ani jinak nesdělujeme žádným třetím osobám. Když nám pošlete e-mail, Vaše e-mailová adresa je používána výlučně pro účely korespondence s Vámi, pro žádný jiný účel užívána není.

Zabezpečení

Projektový tým přijímá všechna technická a organizační opatření nezbytná k ochraně Vašich osobních údajů před ztrátou nebo zneužitím. Uživatelé, kteří navážou s webovou stránkou kontakt prostřednictvím e-mailu, jsou upozorněni na to, že nelze zaručit důvěrnost informací obsažených v nešifrovaných e-mailech.

Užívání tlačítek sociálních médií

Na naší webové stránce jsou obsažena tlačítka sociálních médií, abyste si mohli prohlížet obsah na Twitteru nebo na Facebooku. Kliknutím na tato tlačítka nedochází k aktivaci funkcí „like“ („to se mi líbí“) ani žádných podobných funkcí a žádné Vaše osobní údaje nejsou sdíleny. Místo toho kliknutím na ně otevřete okno do funkce sdílení a URL stávající stránky. Jakákoli další činnost následně probíhá prostřednictvím webové stránky příslušného provozovatele.

Webová analytika

Nástroje webové analytiky využíváme za účelem vylepšování naší webové stránky a služeb. Proto používáme Google Analytics. Užíváním Google Analytics jsou anonymizované údaje zasílány společnosti Google LLC a zpracovávány. (Google nabízí plugin prohlížeče, který Vám umožní vyloučit všechna měření Google Analytics, viz zde http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.) Tyto údaje nejsou sdíleny s žádnou další osobou.

Kontaktní formulář

Nabízíme Vám jednoduchý kontaktní formulář, abyste se s námi mohli rychle spojit. Tato zpráva je odeslána přímo prostřednictvím serverového skriptu na náš e-mail a nebude nikde jinde uchovávána. V některých případech bude Vaše zpráva ve formě e-mailu přeposlána jiným projektovým partnerům nebo smluvním partnerům (dodavatelům) či jiným odborníkům, kteří Vám možná budou schopni lépe pomoci.

Podmínky užívání

Užívání kterékoli části této stránky zakládá Váš souhlas s přijetím podmínek jejího užívání, který nabývá účinnosti dne, kdy tuto stránku poprvé použijete. Pokud s podmínkami užívání této stránky nesouhlasíte, měli byste užívání této stránky ihned ukončit. Vyhrazujeme si právo kdykoli toto prohlášení o ochraně soukromí a osobních údajů změnit, pokud se to ve světle nového technologického vývoje a změn právní úpravy stane nezbytným.


Děkujeme.