Jak díky úsporám energie snížit financování ruské války

  • od Michal Staša
  • Zveřejněno před 2 lety

Česká republika každý rok zaplatí mnoho miliard korun Rusku za fosilní paliva. Možností, jak tuto částku snížit, je řada a máme to i ve svých rukách:

Snížením vytápění o 2°C snížíme platby Rusku za zemní plyn o 3 až 4 miliardy korun ročně.

Celková roční spotřeba zemního plynu v České republice je cca 8 700 milionů m3, resp. 93 TWh. Domácnosti z toho tvoří cca 24 TWh, tedy jednu čtvrtinu. Na vytápění jdou z této spotřeby asi 3 čtvrtiny spotřeby, cca 18 TWh.

Snížení cílové teploty vytápění pouze v domácnostech o 2°C sníží spotřebu cca o 10-12%. Celoroční spotřebu České republiky bychom tedy snížili o cca 2 TWh, což znamená snížení celkové spotřeby zemního plynu ČR o 2 %.

Do ČR aktuálně dovážíme z 80-90% plyn pocházející z Ruska. Cena zemního plynu kolísá, ale lze ji v současných cenách odhadnout na 1600 Kč/MWh. Snížením vytápění o 2°C můžeme tedy snížit platby do Ruska o cca 3 miliardy Kč ročně.

Náhradou jedné cesty autem týdně za veřejnou dopravu, snížíme platby Rusku o 3 až 4 miliardy korun ročně.

V České republice spotřebujeme ročně cca 2 miliardy litrů benzínu a cca 6 miliard litrů nafty. Benzín i nafta se vyrábí z ropy, která se do ČR dováží dvěma ropovody: Družba z Ruska a IKL z Německa. Poměr přepravních kapacit těchto ropovodů je podobný a také objem dovezené ropy lze jednoduše počítat půl na půl. Z obou ropovodů se připravuje benzín a nafta, nicméně nafta je produkována především zpracováním ruské ropy. Pro zjednodušení v následující úvaze nebudeme rozlišovat mezi benzínem a naftou.

Průměrný řidič ročně najede 10-15 tisíc km. Při úspoře 2000 km, což může odpovídat např. náhradě jedné cesty autem týdně za veřejnou dopravu, uspoříme cca 150 litrů paliva za rok. Pokud uspoří tento objem paliva alespoň polovina řidičů (3 miliony), sníží se celková spotřeba paliv o cca 450 mil. litrů (benzín a nafta dohromady). Přibližně lze spočítat, že 450 mil. litrů paliv (benzínu a nafty) odpovídá 600 mil. litrů surové ropy, což je cca 3,8 mil. barelů ropy. Pokud je polovina tohoto množství dodávána z Ruska, činí úspora 1,9 mil. barelů ropy, což odpovídá cca 3-4 mld. Kč. (Poznámka: Cena ruské ropy po invazi na Ukrajinu kolísala a její pokles je spodní hranice této částky, původní cena je horní hranice této částky.)

Významným faktorem snižujícím spotřebu paliva je i dodržování povolené rychlosti. Při vyšších rychlostech totiž spotřeba paliva roste, a to exponenciálně. Jezdíte-li mimo obec 120 km/h namísto předepsané devadesátikilometrové rychlosti či na dálnici 150 km/h namísto 130 km/h, spotřebujete řádově o desítky procent či absolutně několik litrů paliva na sto kilometrů více.

Jedna sprcha týdně místo vany – 400 milionů korun nepůjde do Ruska

Celková roční spotřeba zemního plynu v České republice je cca 8 700 milionů m3, resp. 93 TWh. Domácnosti z toho tvoří cca 24 TWh, tedy jednu čtvrtinu. Na výrobu teplé vody jde z této spotřeby asi necelá čtvrtina spotřeby, cca 5,4 TWh.

Průměrná sprcha má spotřebu cca 10 litrů za minutu a sprchujeme se přibližně 5 minut. Průměrná spotřeba teplé vody je cca 50 litrů. Napuštěná vana spotřebuje přibližně 120 litrů teplé vody. Rozdíl činí 70 litrů teplé vody. Kromě kratší sprchy spotřebu vody a energie na její ohřev snižuje i použití stop ventilu a úsporné růžice.

Pro sprchování používáme mix teplé a studené vody. Teplá voda, která nám teče z červeného kohoutku, je obvykle horká a je třeba ji domíchat se studenou. 50 litrů vody, kterou jsme se osprchovali, potřebuje přibližně 33 litrů horké vody (teplá užitková voda, TUV o teplotě 55°C), 120 litrů vody, kterou jsme spotřebovali na koupel, potřebuje přibližně 80 litrů horké vody. Pokud se místo jedné koupele za týden vysprchujeme, ušetříme za rok přibližně 1560 litrů TUV. Na přípravu litru teplé vody je potřeba přibližně 55-90 Wh energie. Za rok tedy lze uspořit v tomto uspořádání cca 120 kWh energie celkem plynem připravuje teplou vodu (lokální spalování a dodávky dálkového tepla) přibližně 2 miliony domácností. Pokud z těch cca 4 mil. lidí alespoň polovina oželí koupel nebo pokud se všichni budou koupat ve vaně o polovinu méně, lze ušetřit přibližně 0,24 TWh zemního plynu. To znamená snížení platby do Ruska ročně o přibližně 400 mil. Kč..

Sto tisíc nově zateplených rodinných domů se rovná snížení plateb Rusku o více než 830 milionů korun.

Nezateplený rodinný dům postavený v 60. – 90. letech 20.století* s vytápěním na plyn spotřebuje ročně na vytápění zhruba 17,3 MWh** plynu. Naopak pokud by tyto domy byly standardně zateplené, spotřeba plynu by se snížila až o třetinu. Pokud by se nám takto podařilo renovovat 100 tisíc domů, snížíme spotřebu zemního plynu o cca 520 000 MWh ročně, což by při nákupní ceně zemního plynu na burze 1600 Kč (cca 65 euro) znamenalo, že by se každý rok nemusel nakoupit plyn v hodnotě více než 830 milionů Kč. Pokud bychom při rekonstrukci těchto domů respektovali doporučení pro pasivní standard, spotřeba se může snížit o 80 – 90% a obnovitelné zdroje energie mohou z velké části pokrýt naše potřeby a umožnit dlouhodobou energetickou nezávislost České republiky.

*uvažována jsou odběrná místa domácností v tarifním odběru nad 15 MWh plynu ročně***.

** vážený průměr za odběrná místa domácností v tarifním odběru nad 15 MWh

***(pokud by se uvažovala jen odběrná místa s odběrem od 25 MWh a výše, tak je úspora ještě o skoro polovinu větší)


Informace, rady a tipy na úspory energie:

https://www.uspornespotrebice.cz/

https://bezputina.cz/

https://www.pasivnidomy.cz/

https://www.refsite.info/

https://www.modernienergetika.cz/

https://www.svn.cz

https://www.ekowatt.cz

https://www.uspornajizda.cz


Ke stažení v příloze: infografika ve formátu PDF a tisková zpráva

Přílohy

Příklady produktů