Jak vybrat elektrický ohřívač vody?

  • od Michal Staša
  • Zveřejněno před 2 lety

Elektrické ohřívače vody (lidově bojlery) jsou v České republice poměrně populární spotřebiče, které vedle vytápění tvoří další významnou spotřebu domácností. Jaké jsou druhy ohřívačů? Jak vybrat úsporný ohřívač vody a snížit tak náklady na energie?

Předně je třeba poznamenat, že ohřev vody elektřinou je poměrně drahý. Pokud je to možné, je ekonomičtější si zařídit výrobu teplé vody jinak: např. jako součást kotle nebo tepelného čerpadla. Tuto možnost je tedy vhodné zvážit, pokud plánujete celkovou rekonstrukci otopné soustavy nebo hlavního zdroje tepla.

Jaké jsou druhy elektrických ohřívačů tepla?

Průtokový ohřívač vody Zásobníkový ohřívač vody
Využití
Obvykle méně časté odběry (chata, kancelář) Byty a další prostory bez jiné možnosti přípravy teplé vody, vhodné pro pravidelné odběry
Výhody Menší velikost a úspora místa Do vyčerpání vody konstantní teplota i pro více odběrných míst, možnost připojení dalších zdrojů tepla (tepelné čerpadlo, solární předehřev)
Nevýhody Omezené k jednomu místu, vyžaduje obvykle svůj vlastní jistič, pro vyšší odběry nákladnější provoz Větší fyzická velikost, je třeba dobře zvolit velikost zásobníku tak, aby byl vždy dostatek teplé vody a zároveň se nepřipravovala teplá voda zbytečně, legionella
Poznámka Nejčastější jsou spíše plynové průtokové ohřívače, tzv. karma

Dimenzování ohřívače vody

Jak je uvedeno v tabulce, průtokové ohřívače si spíše pořídíte pro malé a málo časté odběry nebo do míst, kde máte omezený prostor (pod dřez či umyvadlo). Pro ostatní případy se bude hodit ohřívač vody se zásobníkem. Jeden z nejdůležitějších parametrů je objem zásobníku. Pokud ho zvolíte příliš malý, ušetříte, ale teplá voda vám může dojít uprostřed sprchy. Pokud ho zvolíte příliš velký, budete mít vždy dostatek teplé vody, ale také zbytečně vysoké náklady. Pro jednoho člověka bude stačit objem do 100 litrů, pár využije do 150 litrů, v rodinném domě obvykle využijete 200 – 300 litrů (4 lidé) a objem 300 až 400 litrů je užitečný pro dva byty. Toto jsou samozřejmě doporučené velikosti, ale je třeba zahrnout i individuální požadavky. Potřebu vyššího objemu lze částečně kompenzovat i zvýšením teploty ohřívané vody. Proto jsou vhodné ohřívače vody s možností nastavení teploty výstupní vody.

Správné dimenzování je základem pro úsporný provoz. Existují ale i další možnosti, jak ušetřit:

  • vybírejte účinné ohřívače (co nejlepší energetickou třídu),
  • umístěte ohřívač co nejblíže ke spotřebě (teplá voda přiteče rychleji a ušetříte studenou vodu, kterou se nesprchujete),
  • připojte ohřívač na zásuvku, která se spíná pouze při levném tarifu (tzv. HDO spínání),
  • zvažte solární předehřev nebo ohřívač vody s tepelným čerpadlem,
  • nastavení optimální teploty ohřívané vody, doporučením je teplota 55-60°C zaručující optimální rovnováhu mezi spotřebou a hygienickými požadavky.

Energetický štítek

Každý ohřívač vody musí mít uveden energetický štítek (viz obrázek níže). Na energetickém štítku nalezneme mimo energetickou třídu také písmeno zátěžového profilu. Zátěžový profil odpovídá definovanému odběru teplé vody. Přibližně platí: XS – malé rekreační objekty, S – obytný dům s 1 nenáročným člověkem, M – 1 až 2 lidé, L – 3 až 5 lidí a XL – 5 až 8 lidí. Dále je na štítku roční spotřeba v kWh a GJ. V neposlední řadě je na štítku hluk v dB a případně piktogram znázorňující schopnost pracovat mimo špičku.

Obvyklé zásobníkové ohřívače vody jsou ve třídě C nebo B. V úspornějších třídách (A+) jsou především ohřívače vody s tepelným čerpadlem.


Energetický štítek pro ohřívač vody

Ohřívače vody s tepelným čerpadlem

Elektrický ohřívač vody s tepelným čerpadlem funguje jako klasický ohřívač vody (princip odporového ohřevu) doplněný o tepelné čerpadlo, které bere teplo ze svého okolí. Výhodou je tedy nižší nárok na energii. Nevýhodou je ale to, že takový ohřívač odebírá teplo ze svého okolí a tedy nelze použít v bytě, kde vytápíme. Ohřívač vody s tepelným čerpadlem lze využít pouze v místech jako je garáž, kotelna, nevytápěná chodba, apod.

Odkud pochází teplo získávané tepelným čerpadlem? Je odebíráno ze vzduchu v místnosti, kde je ohřívač vody s tepelným čerpadlem umístěn. Místnost se tedy činností tepelného čerpadla ochlazuje. V některých místech je přítomné odpadní teplo (např. z mrazniček) a v některých může být ochlazování výhoda (např. vinné sklepy). V případě menších místností nebo při velkém používání je třeba pečlivě posoudit, zda je ochlazení dané místnosti možné. Některá zařízení mohou mít možnost nasávání vzduchu z jiné místnosti. Pro účinnost ohřívače vody s tepelným čerpadlem je vhodné, aby byl co nejmenší rozdíl mezi zdrojem tepla (okolní vzduch) a teplou vodou. Vzduch v místnosti s ohřívačem s tepelným čerpadlem je odvlhčován a místnost zůstává suchá.

Legionella

Často zmiňovaným nebezpečím u témat spjatých s ohřívači vody bývá legionella. Jedná se o rod bakterií s řadou zástupců. Legionelly mají rádi vlhko, teploty mezi 20-40°C a stojaté vody. Legionelly se mohou vyskytovat v různých technologických celcích v průmyslu, v klimatizacích a také v ohřívačích teplé vody. Na člověka se legionelly přenášejí vodním aerosolem – vdechnutím. Skutečné nebezpečí nákazy vyplývající z ohřívačů vody je nízké. Zvýšené nebezpečí může být především pro lidi se sníženou imunitou. Přesto lze riziko nákazy eliminovat nebo podstatně snížit provozováním ohřívače vody na teplotě nad 60°C nebo pravidelným ohřevem nad 70°C. Někteří výrobci nabízejí také funkci pravidelného dezinfekčního ohřevu.

Pravidelná údržba

K nákladům na provoz ohřívače vody je třeba započítat také pořizovací náklady. Pravidelnou a důslednou údržbou můžeme předejít nebo značně oddálit poškození ohřívače a tedy nutnosti zakoupení nového spotřebiče. Jedním z doporučení je u ohřívačů pravidelně (přibližně jednou za 2 roky) vyměňovat hořčíkovou anodu, která umožňuje smaltovanému zásobníku zvýšit životnost. Rovněž je vhodné pravidelně zásobník zbavovat nečistot. Doporučené intervaly výměny a čištění uvádí v instrukcích výrobce a často závisí na tvrdosti vody.

Odkazy

Seznam nejúspornějších ohřívačů vody dostupných na českém trhu


Příklady produktů