Zákaz špinavých kotlů odložen o 2 roky

  • od Michal Staša
  • Zveřejněno před rokem

Kvůli energetické krizi způsobené barbarskou ruskou agresí bylo schváleno odložení zákazu provozu starých kotlů o dva roky. Do 1. září 2024 jsme tedy získali trochu více času na pořízení úsporných a nízkoemisních zdrojů tepla.

Zákaz nekvalitního spalování

Hlavním důvodem zákazu nekvalitních kotlů bylo omezení vypouštění znečišťujících látek z lokálních topenišť. V některých oblastech je lokální vytápění i příčinou smogových situací a obecně nízké kvality vzduchu během otopného období. Např. znečišťující látky benzo(a)pyren nebo malé prachové částice PM10 a PM2,5 jsou karcinogenní a obecně přispívají k vyššímu výskytu nemocí dýchacích cest.

Pro jednodušší regulaci účinnosti a emisí se zavedla v roce 2000 povinnost zařazovat kotle do tzv. tříd dle příslušné normy (ČSN EN 303-5). Do tříd se zařazují pouze teplovodní kotle na pevná paliva (např. na uhlí, koks či dřevo), tedy kotle zapojené na ústřední vytápění. Bylo zavedeno 5 tříd. Ale pozor, označení je přesně opačné oproti známkám ve škole: třída 1 je nejhorší a třída 5 je nejlepší. A pak je třeba vědět, že kotle nezařazené do tříd jsou ještě horší než třída 1. Třídy kotlů jsou přehledně uvedeny v následující tabulce.

Třída kotle

Možný rok výroby

Můžete provozovat po září 2024?

bez třídy

před rokem 2000

ne, zákaz provozu

1

2000-2012

ne, zákaz provozu

2

2000-2012

ne, zákaz provozu

3

2000-2012

ano

4

2012 a novější

ano

5

2012 a novější

ano

Jak zjistit třídu kotle?

Nejdříve se ujistěte, že je váš zdroj tepla skutečně zapojen na ústřední topení a že spalujete pevná paliva. Třída kotle je uvedena na výrobním štítku. Naleznete tam také jméno výrobce, typ kotle, rok výroby, schválené palivo a další informace. Případně tento typ informací naleznete v technické dokumentaci kotle.

Zákaz nekvalitního spalování byl posunut na 1. září 2024, ale princip zákazu se nezměnil. Zákaz se týká kotlů třídy 1 a 2 a také starších kotlů vyrobených před zavedením tříd – tedy kotlů, které byly vyrobeny před rokem 2000.

Zákaz není vhodné obcházet. Za provoz starého kotle může být uložena pokuta až 50 tisíc Kč. Zákaz je znám již poměrně dlouho a ve spojení s odkladem lze předpokládat, že s argumentem „nemám na to“ či „nevěděl jsem o tom“ neuspějete.

Čím starý kotel nahradit?

Plynové kotle již nejsou kvůli ceně a dostupnosti plynu populární alternativou. Ideálně starý kotel na pevná paliva můžete nahradit za nový na pevná paliva či můžete uvažovat nad tepelným čerpadlem. S výměnou zdroje tepla bývá spojena celková rekonstrukce otopné soustavy. V některých případech nicméně nemusí být přechod na nový zdroj tepla složitý. Např. stále více výrobců tepelných čerpadel nabízí i tzv. vysokoteplotní tepelná čerpadla umožňující relativně nenáročnou výměnu. Inspiraci pro výběr úsporných tepelných čerpadel a nízkoemisních kotlů naleznete na webu www.uspornespotrebice.cz.

Kdo to zaplatí?

Investice do rekonstrukce otopné soustavy a do nového zdroje tepla samozřejmě něco stojí. Stát nabízí pro tyto účely několik možných dotací:

  • Nová zelená úsporám – tradiční dotační program s podporou zateplení i výměny zdroje tepla
  • Kotlíková dotace – v současné podobě je kotlíková dotace určena pro domácnosti s nízkými příjmy a je určena pro výměnu kotlů na pevná paliva
  • Nová zelená úsporám Light – příspěvek na zateplení rodinného domu pro seniory a majitele s nízkými příjmy

Příklady produktů