Projekt ProCold

Projekt ProCold obdržel podporu z programu Horizont 2020 – rámcový program EU pro výzkum a inovace podle smlouvy o poskytnutí dotace č. 649293. Veškerou odpovědnost za obsah tohoto dokumentu nesou autoři textu. Tento text nemusí vyjadřovat názor Evropské unie. Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME) a Evropská komise nejsou zodpovědní za použití uvedených informací.

nJ1VgrVDCCaHX70-vnAkDvj1H06PChtH.png uiB8V38SOmLcmaWYNO6LV2QyGzTWqEkm.jpg

V letech 2015 až 2018 bylo v rámci projektu ProCold pravidelně aktualizovány následující kategorie:

  • Profesionální chlazení (všechny kategorie v podnikání mimo tiskáren).

Tyto kategorie jsou od skončení projektu aktualizovány na vlastní náklady.