Projekt Topten ACT

Projekt Topten Act obdržel podporu z programu Horizont 2020 – rámcový program EU pro výzkum a inovace podle smlouvy o poskytnutí dotace č. 649647. Veškerou odpovědnost za obsah tohoto dokumentu nesou autoři textu. Tento text nemusí vyjadřovat názor Evropské unie. Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME) a Evropská komise nejsou zodpovědní za použití uvedených informací.

8FL0Rt725imOCs2-tkmm7CVdJqZ-ok94.png nJ1VgrVDCCaHX70-vnAkDvj1H06PChtH.png

V letech 2015 až 2018 bylo v rámci projektu Topten ACT pravidelně aktualizovány následující kategorie:

  • Chlazení (v sekci domácnosti),
  • praní,
  • myčky,
  • digestoře,
  • kávovary,
  • osvětlení,
  • televizory,
  • tiskární (v sekci podnikání).

Tyto kategorie jsou od skončení projektu aktualizovány na vlastní náklady.