Státní fond životního prostředí (SFŽP) Kotlíková dotace

Státní fond životního prostředí (SFŽP) Kotlíková dotace

ZnačkaStátní fond životního prostředí (SFŽP)
ModelKotlíková dotace
VýzvaVýzva je otevřená
Cílová skupinaBytové domy, Rodinné domy
Detailní popis

Kombinace Kotlíkové dotace s Novou zelenou úsporám:

 1. podpora domácností s nízkými přijmy na krajském úřadě (dotace až 95 %)
 2. podpora pro všechny domácnosti v rámci Nové zelené úsporám (dotace až 50 %)

Kolíková dotace je zaměřena na výměnu kotlů na pevná paliva, protože po 1. září 2022 začne platit zákaz provozování neekologických kotlů (v 1. nebo 2. třídě). Po 1.9.2022 musí být kotle na pevná paliva tedy alespoň ve třídě 3.

Kdo může žádat maximální 95% dotaci a jak spočítat příjem:

 • vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu)
 • průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč na osobu a měsíc. Příjmy členů domácnosti – osob bydlících společně se žadatelem – jsou průměrovány
 • sledovány budou jen běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek
 • domácnosti složené výhradně z důchodců pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebudou muset dokládat příjmy, jsou automaticky způsobilí pro dotaci
 • u nezletilých dětí a studentů do 26 let se uvažují příjmy ve výši 0 Kč

Typy podporovaných zdrojů tepla:

 • kotel na biomasu (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení komise č. 2015/1189)
 • elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013)
 • plynový kondenzační kotel (min. energetická třída A a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013)


Žadatelé budou mít k dispozici seznam výrobků a technologií, ze kterého budou moci vybírat nový zdroj tepla na vytápění. Seznam není povinný, ale pokud žadatel zvolí jiný zdroj, musí k žádosti předložit dokumenty, např. certifikát nebo technický list, o stanovených parametrech, které prokáží, že splňuje parametry programu.

Jak podat žádost a jakou výši dotace lze získat

Žádosti bude možné podávat na krajském úřadě, kde lze využít odborné poradenství. Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

 • Plynový kondenzační kotel: 100 000 Kč
 • Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, vč. akumulační nádrže/se samočinnou dodávkou paliva: 130 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo: 130 000 Kč

Žadatelé mohou využít financování formou zálohy, tj. před výměnou kotle. Způsobilé jsou výdaje na: stavební práce, dodávky a služby související s realizací, včetně úpravy spalinové cesty, rekonstrukce otopné soustavy, na akumulační nádoby/kombinovaný bojler, zkoušky nebo testy na uvedení zdroje k užívání a projektová dokumentace.

Příjem žádostí

začátek roku 2022

Odkaz:

kotlikydotace.cz

Odkazy v rámci jednotlivých krajů:

 

PopisDotační program je určen pro podporu domácností s nízkými přijmy pro výměnu kotlů na pevná paliva s emisními třídami 2 a nižší
Datum ukončení výzvy31.8.2022