Partneři

Partner Odkaz Popis spolupráce
Logo
Svaz chladící a klimatizační techniky
www.chlazeni.cz Spolupráce na tvorbě a distribuci informačních materiálů se zaměřením na prodejce a distributory chladící a klimatizační techniky
Asociace občanských poraden
www.obcanskeporadny.cz Spolupráce na tvorbě a distribuci informačních materiálů se zaměřením na ochranu spotřebitele a nízkopříjmových domácností. Více zde
Projekt BEACON, města, obce
www.euki.de/beacon Spolupráce na tvorbě a distribuci informačních materiálů o možnostech úspor energie a výběru nízkoemisních zdrojů tepla. Společný leták
Ministerstvo práce a sociálních věcí
www.sovz.cz Spolupráce na tvorbě a distribuci zásad zadávání veřejných zakázek (zelené nakupování)
Elektrowin www.elektrowin.cz Spolupráce na tvorbě a distribuci zásad zadávání veřejných zakázek (zelené nakupování)
Zkrotímeenergii.cz zkrotimeenergie.cz Portál MPSV zaměřený na úspory energie
Komerční banka
www.kb.cz Komerční banka odkazuje na web Úsporné spotřebiče v rámci tipů pro udržitelný život