Světelné zdroje: V roce 2023 již jen nové energetické štítky a konec zářivek s obsahem rtuti

  • od Michal Staša
  • Zveřejněno před rokem

V roce 2023 vstupují v platnost dvě důležité změny v legislativě světelných zdrojů. V prvním případě končí přechodné období pro staré energetické štítky světelných zdrojů. Od 1. března 2023 tak již nebude možné prodávat žádné produkty se starým energetickým štítkem a všechny světelné zdroje musí mít nový energetický štítek a svůj záznam v evropské databázi EPREL. Druhá změna se týká ukončení přechodného období pro světelné zdroje obsahující rtuť. Během roku 2023 proto dojde postupně k zákazu uvádění na trh všech běžných zářivek s obsahem rtuti.

Důvodem obou změn je snaha motivovat spotřebitele k výběru energeticky úsporných produktů a snížit množství těžkých kovů, které se dostávají do životního prostředí.

Od března 2023 pouze nové energetické štítky

Evropské nařízení 2015/2019 je základem pro nové energetické štítky pro světelné zdroje, které vstoupilo v platnost již v září 2021. V nařízení je zaneseno poměrně dlouhé 18 měsíční přechodné období, které dávalo prodejcům možnost doprodávat své původní skladové zásoby i se starým energetickým štítkem.

Toto přechodné období končí 28. února a od 1. března 2023 je tak možné prodávat pouze světelné zdroje s novým energetickým štítkem či světelné zdroje s přelepeným starým štítkem za nový stejné velikosti. Z nařízení také vyplývá, že musí být poskytnuty i nové informační listy a ke všem světelným zdrojům musí existovat záznam v evropské produktové databázi EPREL. Nejde tedy jen o kosmetickou změnu štítku.

Internetoví prodejci mají i nadále povinnost uvádět novou energetickou třídu v blízkosti ceny a podobně velkým písmem.

Od 1. března 2023 je tedy povinností všech obchodníků uvádět výlučně nový energetický štítek pro světelné zdroje – týká se to i výrobků, které se od září 2021 pouze doprodávají jako staré skladové zásoby.


V roce 2023 bude ukončeno uvádění klasických zářivek na trh

Směrnice 2011/65/EU se známou zkratkou RoHS omezuje nebezpečné látky v Evropské unii a vztahuje se také na světelné zdroje. Např. zářivky a některé výbojky pro svou funkci vyžadují toxickou rtuť. Ačkoliv se zpětným odběrem daří získávat velkou část těchto světelných zdrojů zpět k recyklaci, přesto v životním prostředí zůstává významné množství rtuti. Směrnice RoHS obsahovala časové výjimky, které se nedávnými novelizacemi ukončují (nařízení 2022/276 a 2022/284).

V následující tabulce je patrný rozsah změn, které nás v roce 2023 čekají. Klíčovou změnou je především ukončení nabídky nových lineárních zářivek T5, se kterými se ještě dle nedávné aktualizace ekodesignu počítalo i po roce 2023. Doprodej skladových zásob bude nadále možný.

Druh světelného zdroje

Datum ukončení výjimky

Kompaktní zářivky (s i bez integrovaného předřadníku)

24.2.2023

Lineární zářivky T5

24.8.2023

Lineární zářivky T8

24.8.2023

Na trhu světelné techniky se tedy očekávají v roce 2023 rozsáhlé změny. Především lze očekávat zvýšený tlak na výměnu zářivkového osvětlení za moderní LED osvětlení nebo případně přímou náhradu za LED trubice, pokud to bude technicky možné.


Ján Čiampor, ředitel, Odbor energetické účinnosti a úspor

Ministerstvo průmyslu a obchodu


Pavel Gebauer, ústřední ředitel

Státní energetická inspekce


Juraj Krivošík, ředitel

SEVEn, The Energy Efficiency Center


Michal Mazal, předseda představenstva

Asociace spotřební elektroniky


Kontakty:

MPO: Petr Vozka vozkap@mpo.cz

SEI: Josef Jiřík jjirik@cr-sei.cz

ASE: Michal Mazal m.mazal@asecz.cz

SEVEn: Michal Staša michal.stasa@svn.cz

Příklady produktů