Partneři

PartnerOdkazPopis spolupráce
Logo
Svaz chladící a klimatizační techniky
www.chlazeni.czSpolupráce na tvorbě a distribuci informačních materiálů se zaměřením na prodejce a distributory chladící a klimatizační techniky
Asociace občanských poraden
www.obcanskeporadny.czSpolupráce na tvorbě a distribuci informačních materiálů se zaměřením na ochranu spotřebitele a nízkopříjmových domácností. Více zde
Projekt BEACON, města, obce
www.euki.de/beaconSpolupráce na tvorbě a distribuci informačních materiálů o možnostech úspor energie a výběru nízkoemisních zdrojů tepla. Společný leták