O projektu

V roce 2001 vstoupil v České republice v platnost nový zákon (zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií), který v rámci přípravy ČR na vstup do EU zavedl v souladu s evropskou legislativou pro stanovené spotřebiče povinné zveřejňování vybraných normovaných hodnot o jejich provozu (množství spotřebovávané elektřiny, hlučnost spotřebiče aj.) v podobě tzv. energetického štítku.

Zavedení povinného štítkování vybraných spotřebičů je významnou pomocí spotřebitelům pro získání rámcové představy o provozní náročnosti, a tedy i o celkových nákladech během celého předpokládaného „života“ daného spotřebiče. Ze zahraničních zkušeností však vyplývá, že vytvoření dostatečné znalosti o vypovídací schopnosti energetických štítků u široké veřejnosti a následné schopnosti kupujících zahrnout údaje uváděné na štítku do nákupního rozhodování trvá několik let.

K urychlení tohoto procesu byl proto v rámci panevropského projektu PADE (Pan European Database of Energy Efficient Appliances) společností SEVEn za podpory Evropské unie otevřen národní informační a databázový internetový portál www.uspornespotrebice.cz, jehož smyslem je poskytnout českým spotřebitelům širokou informační základnu o energetické náročnosti a dalších důležitých provozních parametrech výrobků bílé techniky (později také spotřební elektroniky, osvětlení a kancelářského vybavení) prodávané na našem trhu, a o štítkování a úsporách energie obecně.

Od roku 2006 byly tyto internetové stránky dále rozvíjeny v rámci projektu EURO TOPTEN, jehož principem byla snaha zvýšit povědomí spotřebitelů o těch nejkvalitnějších a nejúspornějších domácích elektrospotřebičích. V letech 2009 - 2011 byly stránky spravovány v rámci projektu Euro Topten Plus, v letech 2012 - 2014 běžel jeho pokračovatel, projekt Euro Topten Max, v letech 2015 - 2018 byl projekt organizován pod názvem Topten ACT. V letech 2015 až 2018 běžel projekt ProCold zaměřený na profesionální chladicí a mrazicí spotřebiče. Od roku 2019 je projekt podpořen v rámci projektu HACKS, který je zaměřen především na vytápění a klimatizaci. Projekt HACKS je podpořen z programu Horizont 2020.

Kategorie, hlavní výstup projektu Dotčený projekt, trvání, poznámka
Profesionální chladicí a mrazicí spotřebiče (všechny kategorie v podnikání mimo tiskáren) ProCold (2015 - 2018), dále aktualizováno na vlastní náklady
Chlazení, praní, myčky, digestoře, kávovary, osvětlení, televizory, tiskárny
Topten ACT (2015 - 2018), dále aktualizováno na vlastní náklady
Dům (krbová kamna, kotle, klimatizace, atd.), dotace, infografiky pro úsporu
HACKS (2019 - 2023)


Dalším projektem věnujícím se propagaci energetických štítků byl projekt ELAR (Energy Efficiency Labelling of Large Household Appliances), který se svými aktivitami zaměřil především na výrobce elektrospotřebičů a jejich distributory a prodejce. Jeho součástí byla příprava a distribuce vzdělávacích dokumentů pro prodejce i zákazníky, publikování propagačních článků v médiích, nebo například tvorba vzdělávacích programů pro prodejce. Cílem programu bylo to, aby prodejci využili zákonnou povinnost uvádění energetických štítků ve svůj prospěch a tím zároveň přispěli k lepší informovanosti svých zákazníků, spotřebitelů energie.

Odpovědnost za obsah těchto internetových stránek nese organizátor projektu. Nereprezentují oficiální postoj Evropské komise. Evropská komise nenese odpovědnost za využití informací obsažených na těchto internetových stránkách.

Projekty finančně podpořila Evropská unie z programu Horizont 2020 a jejich aktivity probíhají vedle České republiky i v dalších evropských zemích. Seznam všech zemí, které provozují obdobné stránky v rámci projektu HACKS.

Projekt HACKS byl podpořen výzkumným a inovačním programem Evropské unie Horizont 2020 v rámci grantu č. 845231.

Obsah této webové stránky zavazuje pouze jejich autory. Nemusí nutně odrážet stanovisko Evropské unie. Evropská komise ani agentura EASME nenesou odpovědnost za jakékoli případné využití zde obsažených informací.



Pro další informace o energetickém štítkování elektrospotřebičů a úsporách energie prosím kontaktujte:

SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.
Americká 17/579
120 00 Praha 2

e-mail: seven (zavináč) svn (tečka) cz

tel.: 224 252 115

www: www.svn.cz