Digestoře (odsavače par)

Metodika

Prezentujeme 3 kategorie energeticky nejúčinnějších odsavačů par neboli digestoří, které jsou k dostání v České republice:

 • Ostrůvkové digestoře
 • Komínové digestoře
 • Výsuvné a vestavné digestoře

Technická kritéria

Pro zveřejnění na stránce uspornespotrebice.cz musí digestoř splňovat následující kritéria:

 • Třída účinnosti proudění tekutin (vzduchu) podle energetického štítku: minimálně A
 • Třída účinnosti osvětlení podle energetického štítku: minimálně A

Ostrůvkové digestoře musí splňovat následující kritéria:

 • Energetická třída podle energetického štítku: minimálně A+
 • Třída účinnosti filtrace tuků podle energetického štítku: minimálně B

Komínové digestoře musí splňovat následující kritéria:

 • Energetická třída podle energetického štítku: minimálně A+
 • Třída účinnosti filtrace tuků podle energetického štítku: minimálně C

Výsunvé a vestavné digestoře musí splňovat následující kritéria:

 • Energetická třída podle energetického štítku: minimálně A
 • Třída účinnosti filtrace tuků podle energetického štítku: minimálně C

Spotřebiče dodavatelů, kteří nejsou schopni tyto informace poskytnout, nemohou být uvedeny v databázi uspornespotrebice.cz.

Zdroje dat

 • deklarace dodavatelů podle nařízení č. 65/2014
 • národní internetové stránky Topten

Pravidla prezentace

Produkty jsou řazené podle výdajů za elektřinu. Pravidlo řazení může být změněno kliknutím na záhlaví tabulky.

Slovníček

Značka a názvy modelů. Produkty podobné konstrukce a s identickými technickými hodnotami jsou zobrazeny jen jednou, názvy podobných modelů jsou uvedeny v detailu. Kliknutím na produkt zobrazíte detailní náhled.

Náklady na elektřinu (Kč za 15 let)

Předpoklady:

 • Životnost produktu: 15 let
 • Roční spotřeba energie podle údajů na energetickém štítku
 • Tarif za elektřinu: 4 Kč /kWh

Šířka

Rozměry modelu v centimetrech.

Odtah

Údaje jsou uvedeny, pokud je režim odtahu k dispozici.

Recirkulace

Údaje jsou uvedeny, pokud je režim recirkulace k dispozici.

Energie

Roční energetická spotřeba v kWh podle údajů na energetickém štítku

Energetická třída

Podle Nařízení č. 65/2014 o energetických štítcích.

Klasifikace energetických štítků je založena na indexu energetické účinnosti (EEI). Energetické třídy mají škálu od A+++ (nejúčinnější) do G (nejméně účinná)

Energetická třída
EEI
Energetický štítek
A+++ EEI < 30
A++ 30 ≤ EEI < 37
A+ 37 ≤ EEI < 45
A 45 ≤ EEI < 55
B 55 ≤ EEI < 70
C 70 ≤ EEI < 85
D 85 ≤ EEI < 100
E 100 ≤ EEI < 110
F 110 ≤ EEI < 120
G EEI ≥ 120

Třída účinnosti proudění tekutin (vzduchu)

Značení energetickými štítky rozlišuje 7 tříd: od A (nejúčinnější) do G (nejméně účinná).

Třída účinnosti proudění tekutin (vzduchu) je založena na průtoku, rozdílu statického tlaku a elektrickém příkonu digestoře v bodě nejvyšší účinnosti.

Třída účinnosti osvětlení

Značení energetickými štítky rozlišuje 7 tříd: od A (nejúčinnější) do G (nejméně účinná).

Účinností osvětlení se rozumí poměr mezi průměrnou osvětleností a příkonem osvětlovacího systému v lx/W.

Třída účinnosti filtrace tuků

Značení energetickými štítky rozlišuje 7 tříd: od A (nejúčinnější) do G (nejméně účinná).

Účinností filtrace tuků se rozumí poměrný podíl tuků zachycených v tukových filtrech digestoře.

Výkon odtahu

Množství vzduchu v m3, které je možné odsát za jednu hodinu při nejvyšším nastavení pro běžné použití.

Hlučnost

Hodnota hluku v dB(A) při nejvyšším nastavení pro běžné použití.

Další informace

Publikace

Normy, štítky, nařízení

 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 65/2014 ze dne 1. října 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích trub a sporákových odsavačů par pro domácnost
 • Nařízení Komise (EU) č. 66/2014 ze dne 14. ledna 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign trub, varných desek a sporákových odsavačů par pro domácnost
 • Změna ohledně Energetických štítků na internetu: Nařízení č. 518/2014
 • Směrnice 2010/30/EU o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku (přepracování)

Odkazy

Laskavě žádáme výrobce a prodejce, aby nás kontaktovali na info@uspornespotrebice.cz a informovali nás o dalších produktech, které splňují výběrová kritéria Úsporných spotřebičů.

Aktualizace kritérií: 2/2016

Nabízené produkty

 • Miele DA 4208 D
  Miele DA 4208 D
  • Roční spotřeba (kWh): 30
  • Energetická třída digestoře: A++
  • Třída účinnosti proudění tekutin (vzduchu): A
  • Třída účinnosti osvětlení: A
  • Třída účinnosti filtrace tuků: A
  • Hlučnost (dB): 54
 • Miele DA 4208 V D
  Miele DA 4208 V D
  • Roční spotřeba (kWh): 31
  • Energetická třída digestoře: A+
  • Třída účinnosti proudění tekutin (vzduchu): A
  • Třída účinnosti osvětlení: A
  • Třída účinnosti filtrace tuků: A
  • Hlučnost (dB): 58
 • Miele DA 6698 D
  Miele DA 6698 D
  • Roční spotřeba (kWh): 32
  • Energetická třída digestoře: A++
  • Třída účinnosti proudění tekutin (vzduchu): A
  • Třída účinnosti osvětlení: A
  • Třída účinnosti filtrace tuků: A
  • Hlučnost (dB): 53
 • Miele DA 6690 D
  Miele DA 6690 D
  • Roční spotřeba (kWh): 33
  • Energetická třída digestoře: A+
  • Třída účinnosti proudění tekutin (vzduchu): A
  • Třída účinnosti osvětlení: A
  • Třída účinnosti filtrace tuků: B
  • Hlučnost (dB): 55
 • Siemens LF98BB542
  Siemens LF98BB542
  • Roční spotřeba (kWh): 33
  • Energetická třída digestoře: A+
  • Třída účinnosti proudění tekutin (vzduchu): A
  • Třída účinnosti osvětlení: A
  • Třída účinnosti filtrace tuků: B
  • Hlučnost (dB): 54